Klaidos pranešimas

Apibrėžiamas klaidos pranešimas, kuris rodomas įvedus netinkamą duomenį į langelį.

Klaidos pranešimu galite pradėti makrokomandą. Šio puslapio pabaigoje pateikiamas makrokomandos pavyzdys.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite lango kortelę pasirinkę Duomenys → Tikrinimas → Klaidos pranešimas


Įvedus neteisingą reikšmę rodyti pranešimą apie klaidą

Įvedus neteisingą reikšmę parodo klaidos pranešimą, kurį įvedėte srityje Turinys. Jei parinkti įjungta, tai pranešimas parodomas norint išvengti klaidingos įvesties.

Abiem atvejais, pasirinus „Baigti“, neteisingas įrašas ištrinamas ir atkuriama ankstesnė langelio reikšmė. Taip pat įvyks, jei užversite „Pranešimo“ arba „Informacijos“ dialogo langus spustelėję Atšaukti. Jei užversite dialogo langus spustelėję Gerai, tai neteisinga įvestis paliekama.

Turinys

Veiksmas

Pasirinkite veiksmą, kuris turi būti įvykdytas įvedus neteisingą reikšmę į langelį. Veiksmas „Baigti“ atšaukia neteisingą įvestį ir atveria dialogo langą, kurį turite užverti spustelėję Gerai. Veiksmai „Pranešimas“ ir „informacija“ atveria dialogo langą, kuris gali būti užvertas spustelėjus Gerai arba Atšaukti. Netinkamos įvestys atšaukiamos tik kai spustelite Atšaukti.

Naršyti

Atveria Makrokomandos dialogo langą, kuriame galite pasirinkti makrokomandą, kuri įvykdoma, kai langelyje įvedama neteisinga įvestis. Komanda pritaikoma po to, kai parodomas klaidos pranešimas.

Pavadinimas

Įveskite makrokomandos pavadinimą arba klaidos pranešimą, kurį norite parodyti, kai langelyje įvedama neteisinga įvestis.

Klaidos pranešimas

Įrašykite pranešimą, kurį norite parodyti, kai langelyje įvedama neteisinga įvestis.

Makrokomandos pavyzdys:


  Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
    Dim msg as string
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
    MsgBox msg ,16,"Error message"
  End Function

Paremkite mus!