Įvesties informacija

Įrašykite informaciją, kuri rodoma, kai pasirenkamas langelis ar sritis.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite lango kortelę pasirinkę Duomenys → Tikrinimas → Įvesties informacija


Pažymėjus langelį rodyti įvesties informaciją

Pasirenkamas langelis ar sritis, rodoma informacija, kurią įvedėte laukelyje Turinys.

Warning Icon

Jei įvedėte tekstą laukelyje Turinys ir atšaukėte šio žymimojo langelio žymėjimą, tekstas ištrinamas.


Turinys

Antraštė

Įrašykite antraštę, kuri rodoma, kai pasirenkamas langelis arba jų sritis.

Įvesties informacija

Įveskite informaciją, kuri rodoma, kai pasirenkamas langelis arba jo sritis.

Paremkite mus!