galiojimas

Kriterijus

Nurodykite galiojimo taisykles pasirinktiems langeliams.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite lango kortelę pasirinkę Duomenys → Tikrinimas → Kriterijai


Pavyzdžiui, galite apibrėžti kriterijų: „Skaičius tarp 1 ir 10“ arba „Teksto ilgis ne ilgesnis nei 20 ženklų“.

Leistinos reikšmės

Spustelėkite galiojimo parinktis pasirinktiems langeliams.

Galimos tokios sąlygos:

Sąlyga

Efektas

Visos reikšmės

Nėra apribojimų.

Sveikieji skaičiai

Tik sveikieji skaičiai tenkina sąlygą.

Dešimtainės trupmenos

Visi skaičiai tenkina sąlygą.

Data

Visi skaičiai tenkina sąlygą. Įrašytos reikšmės formatuojamos, kai kitą kartą iškviečiamas dialogo langas.

Laikas

Visi skaičiai tenkina sąlygą. Įrašytos reikšmės formatuojamos, kai kitą kartą iškviečiamas dialogo langas.

Langelių sritis

Leidžiamos tik langelių srities reikšmės. Langelių sritį galite nurodyti tiesiogiai arba pagal duomenų bazės srities, arba srities pavadinimą. Galite nurodyti vieno stulpelio arba vienos eilutės langelių sritį. jei nurodote stulpelių ar eilučių sritis, tai naudojamas tik pirmasis stulpelis.

Sąrašas

Galimos tik sąraše nurodytos reikšmės ir tekstinės eilutės. Tekstinės eilutės ir reikšmės gali būti sumaišytos. Skaičiai įvertinami pagal jų vertę, taigi jei įvesite skaičių 1 sąraše, taip pat galioja įrašas 100%.

Note Icon

Naudojant „Excel“ formatą įrašomi 255 ženklai.


Nurodyto ilgio tekstas

Įrašai, kurių ilgis tenkina sąlygą.

Pasirenkamas

Galimos tik reikšmės, su kuriomis Formulės laikelyje nurodytos formulės rezultatas yra TRUE. Galim anudoti bet kurią formulę, kurios rezultatas yra loginė reikšmė TRUE arba FALSE arba skaitinė reikšmė, kurios bet kuri nenulinė reikšmė interpretuojama kaip TRUE, o 0 interpretuojamas kaip FALSE.

Formulėje galite naudoti susijusias nuorodas. Pavyzdžiui, jei pasirenkami langeliai A1:A4, žymeklis padedamas į langelį A1 ir įvedama ISODD(A1) Formulės laukelyje, tai tik nelyginiai skaičiai gali būti įvedami į langelį A1 per langelį A4.


Galimi tušti langeliai

Kartu su Priemonės → Sekiklis → Pažymėti neteisingus duomenis ši komanda rodo tuščius langelius kaip neteisingus duomenis (išjungta) arba jų neišskiria (įjungta).

Rodyti atrankos sąrašą

Parodo visų galimų eilučių sąrašą arba pasirenkamas reikšmes. Sąrašą galite atverti, pasirinkę langelį ir paspaudę .

Rikiuoti įrašus didėjančiai

Išrikiuoja pasirinktą sąrašą didėjančiai ir pašalina pasikartojimus. Jei nepažymėta, eiliškumas imamas iš duomenų šaltinio.

Šaltinis

Įrašykite langelio, kuriame yra galimos reikšmės arba tekstas, nuorodą.

Įrašai

Įrašykite galimas reikšmes arba tekstą.

Duomenys

Pasirinkite palyginimo operatorius, kuriuos norite naudoti. Galimi operatoriai priklauso nuo laukelio Leisti pasirinkimo. Jei pasirinksite „tarp“ arba „ne tarp“ pasirodo Mažiausios ir Didžiausios įreikšmės įvedimo laukeliai. Kitu atveju, pasirodo tik Mažiausios, Didižiausios reikšmės arba Reikšmės įvedimo laukelis.

Reikšmė

Įrašykite reikšmę, atitinkančią pasirinktas laukelyje Leisti parinktis.

Mažiausia

Įrašykite mažiausią reikšmę, atitinkančią laukelyje Leisti nurodytas parinktis.

Didžiausia

Įrašykite didžiausią reikšmę, atitinkančią laukelyje Leisti nurodytas parinktis.

Paremkite mus!