Galiojimo laikas

Apibrėžia, kokius duomenis galima naudoti pasirinktame langelyje ar langelių srityje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Tikrinimas


tip

Taip pat galite įterpti ir susieti su langeliu sąrašą iš Valdymo priemonių. Tokiu atveju galite nurodyti galimas reikšmes sąrašo savybių lango Duomenų puslapyje.


Kriterijus

Nurodykite galiojimo taisykles pasirinktiems langeliams.

Įvesties informacija

Įrašykite informaciją, kuri rodoma, kai pasirenkamas langelis ar sritis.

Klaidos pranešimas

Apibrėžiamas klaidos pranešimas, kuris rodomas įvedus netinkamą duomenį į langelį.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!