Grupavimas

Atveria reikšmių arba duomenų Grupavimo dialogo langą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Grupuoti


Pradžia

Nurodo grupavimo pradžią.

Automatiškai

Nurodo, ar pradėti grupavimą nuo mažiausios reikšmės.

Rankiniu būdu nuo

Galite patys įrašyti grupavimo pradžios reikšmę.

Pabaiga

Nurodo grupavimo pabaigą.

Automatiškai

Nurodo, ar pradėti grupavimą nuo didžiausios reikšmės.

Rankiniu būdu nuo

Galite patys įrašyti grupavimo pabaigos reikšmę.

Grupuoti pagal

Nurodo reikšmių sritį, pagal kurią visi grupavimo elementai skaičiuojami.

Dienų skaičius

Tuo atveju, kai grupuojamos duomenų reikšmės, nurodo dienų skaičių, pagal kurį grupuojama.

Intervalai

Tuo atveju, kai grupuojamos duomenų reikšmės, nurodo grupavimo intervalus.

Paremkite mus!