Duomenų laukų parinktys

Galite nurodyti papildomas stulpelio, eilutes ar duomenų lauko puslapio suvestinėje lentelėje parinktis.

Rikiuoti pagal

Pasirinkite duomenų lauką, kurį norite išrikiuoti pagal stulpelio ar eilutės įrašus.

Didėjančiai

Išrikiuoja reikšmes nuo mažiausios iki didžiausios. Jei pasirinkto lauko dialogo langas atvertas, elementai rikiuojami pagal vardą. Jei duomenų laukas pasirinktas, elementai išrikiuojami pagal pasirinkto lauko rezultatus.

Mažėjančiai

Išrikiuoja reikšmes nuo didžiausios iki mažiausios. Jei pasirinkto lauko dialogo langas atvertas, elementai rikiuojami pagal vardą. Jei duomenų laukas pasirinktas, elementai išrikiuojami pagal pasirinkto lauko rezultatus.

Rankinis būdas

Reikšmes išrikiuoja pagal abėcėlę.

Rodymo parinktys

Galite nurodyti rodymo parinktis visoms eilutės išskyrus paskutiniam vidinės eilutės laukui.

Išdėstymas

Pasirinkite lauko išdėstymo būdą iš sąrašo.

Tuščia eilutė po kiekvieno elemento

Prideda tuščią eilutę po kiekvieno elemento duomenų suvestinėje lentelėje.

Rodyti automatiškai

Rodo pirmuosius arba paskutinius nn elementų, kai rikiuojate nurodytą lauką.

Rodyti

Įjungia automatinio rodymo funkciją.

elementus

Įrašykite didžiausią galimą elementų skaičių, kuriuos norite rodyti automatiškai.

Nuo

Parodo pirmuosius arba paskutinius elementus nurodytoje rikiavimo eilėje.

Naudoti lauką

Pasirinkite duomenų lauką, kurį norite išrikiuoti.

Slėpti elementus

Pasirinkite elementus, kurių nenorite įtraukti į skaičiavimus.

Hierarchija

Pasirinkite hierarchiją. Suvestinės lentelės pagrindas turi būti išorinis šaltinis, turintis duomenų hierarchiją.

note

Calc does not provide multiple hierarchies for a single field and so this option is normally grayed. If you use a pivot table data source extension, that extension could define multiple hierarchies for some fields and then the option could become available. See the documentation supplied with that extension for more details.


Paremkite mus!