Duomenų laukų parinktys

Galite nurodyti papildomas stulpelio, eilutes ar duomenų lauko puslapio suvestinėje lentelėje parinktis.

Rikiuoti pagal

Pasirinkite duomenų lauką, kurį norite išrikiuoti pagal stulpelio ar eilutės įrašus.

Didėjančiai

Išrikiuoja reikšmes nuo mažiausios iki didžiausios. Jei pasirinkto lauko dialogo langas atvertas, elementai rikiuojami pagal vardą. Jei duomenų laukas pasirinktas, elementai išrikiuojami pagal pasirinkto lauko rezultatus.

Mažėjančiai

Išrikiuoja reikšmes nuo didžiausios iki mažiausios. Jei pasirinkto lauko dialogo langas atvertas, elementai rikiuojami pagal vardą. Jei duomenų laukas pasirinktas, elementai išrikiuojami pagal pasirinkto lauko rezultatus.

Rankinis būdas

Reikšmes išrikiuoja pagal abėcėlę.

Rodymo parinktys

Galite nurodyti rodymo parinktis visoms eilutės išskyrus paskutiniam vidinės eilutės laukui.

Išdėstymas

Pasirinkite lauko išdėstymo būdą iš sąrašo.

Tuščia eilutė po kiekvieno elemento

Prideda tuščią eilutę po kiekvieno elemento duomenų suvestinėje lentelėje.

Rodyti automatiškai

Rodo pirmuosius arba paskutinius nn elementų, kai rikiuojate nurodytą lauką.

Rodyti

Įjungia automatinio rodymo funkciją.

elementus

Įrašykite didžiausią galimą elementų skaičių, kuriuos norite rodyti automatiškai.

Nuo

Parodo pirmuosius arba paskutinius elementus nurodytoje rikiavimo eilėje.

Naudoti lauką

Pasirinkite duomenų lauką, kurį norite išrikiuoti.

Slėpti elementus

Pasirinkite elementus, kurių nenorite įtraukti į skaičiavimus.

Hierarchija

Pasirinkite hierarchiją. Suvestinės lentelės pagrindas turi būti išorinis šaltinis, turintis duomenų hierarchiją.

note

Paprastai skaičiuoklė nepateikia sudėtinės hierarchijos vienam laukui, todėl ši parinktis yra pilka. Jei naudojate suminės lentelės duomenų šaltinio plėtinį, tai šis plėtinys gali apibrėžti sudėtines hierarchijas kai kuriems laukams, todėl parinktis yra galima. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje pateikiamoje su šiuo plėtiniu.


Paremkite mus!