Duomenų laukas

Šis dialogo langas skiriasi nuo duomenų lauko Duomenų, Eilutės arba Stuleplio srities Suvestinės lentelės dialogo lango.

Tarpinė suma

Nurodykite tarpines sumas.

Nieko

Neskaičiuoja tarpinių sumų.

Automatinis

Automatiškai skaičiuoja tarpines sumas.

Naudotojo aprašytas

Pasirinkite šią parinktį ir tuomet spustelėkite tarpinės sumos, kurią norite skaičiuoti, tipą.

Funkcija

Spustelėkite tarpinės sumos tipą. Šią parinktį galima pasirinkti, jei pasirinkta parinktis Vartotojo apibrėžta.

Rodyti tuščius elementus

Apima galutinės lentelės tuščius stulpelius ir eilutes.

Pavadinimas:

Išvardijami pasirinktos duomenų srities pavadinimai.

Daugiau

Išskleidžia arba sutraukia dialogo langą. Mygtukas Daugiau matomas tik duomenų laukams.

Parinktys

Atveria Duomenų lauko parinkčių dialogo langą. Parinkčių mygtukas matomas, pasirinkus filtro, stulpelio ar eilutės laukus.

Jei dialogo langą išskleidėte paspaudę mygtuką Daugiau, tai dialogo lange matysite šiuos elementus:

Rodoma reikšmė

Kiekvienam duomenų laukui galite pasirinkti rodymo tipą. Kai kuriems tipams galite pasirinkti papildomą informaciją baziniam laukui ir baziniam elementui.

Tipas

Pasirinkite duomenų lauko reikšmių skaičiavimo tipą.

Tipas

Rodoma reikšmė

Įprastai

Rodomi nepakeisti rezultatai

Skirtumas nuo

Kiekvieno rezultato nuorodų reikšmės (žiūrėkite žemiau) yra atimtos ir pateiktas skirtumas. Skirtumas nuo bazinio lauko rodomas kaip tuščias rezultatas.

Pavadintas elementas

Jei nurodomas bazinio elemento pavadinimas, lauko elementų derinio nuorodos reikšmė yra rezultatas, kai bazinio lauko elementas pakeičiamas nurodytu baziniu elementu.

Ankstesnis arba paskesnis elementas

Jei „ankstesnis elementas“ arba „paskesnis elementas“ yra nurodyti kaip baziniai elementai, tai nuorodos reikšmė yra kito matomo bazinio lauko nario rezultatas bazinio lauko rikiavimo eilėje.

%

Kiekvienas rezultatas padalijamas iš bazinės reikšmės. Bazinė reikšmė yra nurodoma tuo pačiu būdu kaip ir „Skirtumas nuo“. Skirtumas nuo bazinio lauko rodomas tuščiu rezultatu.

% skirtumas nuo

Kiekvienam rezultatui bazinė reikšmė atimama, skirtumas padalijamas iš bazinės reikšmės. Bazinė reikšmė apibrėžiama tokiu pačiu būdu, kaip ir „Skirtumas nuo“. Visas skirtumas nuo bazinės reikšmės rodomas tuščiu rezultatu.

Sukaupta suma

Kiekvienas rezultatas pridedamas prie ankstesnių elementų rezultatų baziniame lauke sumos. Išrikiuotame baziniame lauke rodoma bendra suma.

Rezultatai visada sumuojami, net jei skirtumo sumavimo funkcija naudojama kiekvienam rezultatui.

Eilutės dalis, %

Kiekvienas rezultatas padalijamas iš viso suvestinės lentelės eilutės rezultato. Jei yra keletas duomenų laukų, naudojamas visas duomenų lauko sumos rezultatas. Jei yra tarpinės sumos su rankiniu būdu naudojamomis sumavimo funkcijomis, tai vis tiek naudojama viso duomenų lauko sumavimo funkcija.

Stulpelio dalis, %

Tai pat kaip su skaičiavimu „Eilutės dalis, %“, tik naudojama viso stulpelio duomenų suma.

Bendros sumos dalis, %

Tai pat kaip su skaičiavimu „Eilutės dalis, %“, tik naudojama viso duomenų lauko suma.

Rodyklė

Eilutės, stulpelio ir visos srities sumos naudojamos skaičiuojant šias išraiškas:

(rezultatas * viso lauko suma) / (eilutės suma * stulpelio suma)


Pagrindinis laukas

Pasirinkite lauką, kuris skaičiavime bus naudojamas kaip pagrindinis laukas.

Pagrindinis elementas

Pasirinkite elementą, kuris skaičiavime bus naudojamas kaip pagrindinis elementas.

Paremkite mus!