Filtras

Nustatykite duomenų filtro parametrus.

Filtravimo kriterijus

Galite apibrėžti numatytuosius filtrus duomenims, pavyzdžiui, laukų pavadinimus, naudodami logines operacijas.

Operacija

Pasirinkite filtravimo logines operacijas.

Lauko pavadinimas

Pasirinkite lauką, kurį filtruosite. Jei laukų pavadinimai yra nepasiekiami, parodomas stulpelių pavadinimų sąrašas.

Sąlyga

Pasirinkite operaciją, kuri palygintų Lauko pavadinimą ir reikšmę.

Galimos tokios operacijos:

Sąlygos:

=

lygu

<

mažiau už

>

daugiau už

<=

mažiau arba lygu

>=

daugiau arba lygu

<>

nelygu


Reikšmė

Pasirinkite reikšmę, su kuria norite palyginti pasirinkto lauko reikšmes.

Parinktys

Parodo arba paslepia papildomas filtro parinktis.

Paremkite mus!