isti

Suvestinė lentelė

Nurodykite sugeneruotos suvestinės lentelės išdėstymą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti ir atsivėrusiame dialogo lange Šaltinio parinktys pasirinkite parinktį Šiuo metu pažymėta sritis.

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti, atsivėrusiame dialogo lange Šaltinio parinktys pasirinkite parinktį Duomenų šaltinis, registruotojas „LibreOffice“, ir spustelėkite mygtuką Gerai, kad atsivertų Duomenų šaltinio pasirinkimo dialogo langas.


Suvestinė lentelė

Suvestinė lentelė pateikia duomenų laukelius mygtukais, kuriuos galite vilkti apibrėždami suvestinę lentelę.

Maketas

Jei norite apibrėžti suvestinės lentelės struktūrą, vilkite laukų mygtukus į filtro, eilutės lauko, stulpelio lauko ir duomenų laukų sritis. Vilkdami galite perorganizuoti duomenų laukus suvestinėje lentelėje.

„LibreOffice “ automatiškai prideda mygtuko paaiškinimą, kuris tempiamas į duomenų laukų sritis. Paaiškinime yra ir duomenų lauko pavadinimas, ir formulė, pagal kurią gaunami duomenys.

Jei norite pakeisti funkciją, kurią naudoja duomenų laukas, dukart spustelėkite mygtuką Duomenų laukų srityje ir atverkite Duomenų lauko dialogo langą. Galite dukart spustelėti mygtukus Eilučių laukų arba Stulpelių laukų srityse.

Daugiau

Parodo arba paslepia papildomas suvestinės lentelės parinktis.

Rezultatas

Nurodykite suvestinės lentelės rezultatų pateikimo parametrus.

Atrankos sritis

Pasirinkite sritį, kurioje yra esamos suvestinės lentelės duomenys.

Rezultatai:

Pasirinkite sritį, kuroje norite pateikti suvestinės lentelės rezultatus.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Warning Icon

Jei pasirinktoje srityje jau yra duomenys, suvestinė lentelė juos perrašo. Jei nenorite prarasti esamų duomenų, leiskite suvestinei lentelei automatiškai parinkti pateikimo sritį.


Nepaisyti tuščių eilučių

Nepaiso tuščių laukų duomenų šaltinyje.

Aptikti kategorijas

Automatiškai priskiria eilutes, nepriklausančias lentelėms, prie eilučių, esančių aukščiau, kategorijos.

Pateikti bendrąjį stulpelių rezultatą

Apskaičiuoja ir pateikia bendrą stulpelio skaičiavimo sumą.

Suminės eilutės

Apskaičiuoja ir parodo bendrą eilučių sumą.

Pridėti filtrą

Prideda filtro mygtuką suvestinėje skaičiuoklės lentelėje.

Atveria Filtro dialogo langą.

Rodyti išsamią informaciją

Pasirinkite šį žymimąjį laukelį ir, dukart spustelėję žymę lentelėje, išskleisite arba sutrauksite išsamią elemento informaciją. Atšaukite šio žymimojo langelio žymėjimą ir, dukart spustelėję langelį, galėsite redaguoti langelio turinį.

Peržvelgti išsamią suvestinės lentelės informaciją.

Jei norite šią funkciją įjungti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

Jei dukart spustelėsite laukelį, kuris turi pritaikytus laukus tame pačiame lygyje, atversite dialogo langą Rodyti išsamią informaciją:

Rodyti išsamiai

Pasirinkite lauką, kurio išsamią informaciją norite peržvelgti.

Paremkite mus!