Duomenų šaltinio pasirinkimas

Pasirinkite duomenų bazę ir lentelę arba užklausą, apimančią duomenis, kuriuos norite panaudoti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė → Kurti, atsivėrusiame dialogo lange Šaltinio parinkimas pasirinkite parinktį Duomenų šaltinis, užregistruotas „LibreOffice“.


Pažymėtą sritį

Galite tik pasirinkti duomenų bazę, kuri registruota „LibreOffice“. Jei norite registruoti duomenų šaltinį, pasirinkite → „LibreOffice“ bazė → Duomenų bazė.

Duomenų bazė

Pažymėkite duomenų bazę, kuri apima reikiamą duomenų šaltinį.

Duomenų šaltinis

Pasirinkite duomenų šaltinį, kurį norite naudoti.

Tipas

Spustelėkite pasirinkto duomenų šaltinio tipą. Galite pasirinkti iš keturių duomenų šaltinių tipų: „lentelė“, „užklausa“, „SQL“ arba „SQL“ (vietinis).

Paremkite mus!