Suvestinė lentelė

Suvestinė lentelė pateikia didelių duomenų sumų suvestinę. Galite ją pertvarkyti ir pateikti skirtingas duomenų suvestines.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Suvestinė lentelė


Suvestinė lentelė

Kurti

Atveria dialogo langą, kuriame galite pasirinkti suvestinės lentelės šaltinį ir sukurti savo lentelę.

Atnaujinti

Atnaujina suvestinę lentelę.

Šalinti

Pašalina pasirinktą suvestinę lentelę.

Suvestinės lentelės dialogo langas

Paremkite mus!