sudėtinės operacijos

Pritaiko tą pačią formulę skirtingiems langeliams, bet su skirtingomis parametrų reikšmėmis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Kartotinės operacijos


Kartotinės operacijos taikymas

note

Eilutės arba stulpelio langeliai turi apimti pasirinktos srities pirmojo langelio nuorodą.


note

Jei eksportuojate dokumentą su sudėtinėmis operacijomis į MS Excel programos dokumentą, tai langelių su formulėmis vieta turi būti visiškai susieta su duomenų sritimi.


Numatytosios parinktys

Formulių dokumentai

Įrašykite langelių formulėse, kurias naudojate sudėtinėse operacijose, langelių nuorodas.

Eilutė

Įrašykite įvesties langelio nuorodą, kurią norite naudoti kaip kintamąjį duomenų lentelės eilutėse.

Stulpelis

Įrašykite įvesties langelio nuorodą, kurią norite naudoti kaip kintamąjį duomenų lentelės stulpeliuose.

Suskleisti. Išskleisti

Spustelėjus mygtuką Suskleisti dialogo langas sumažinamas iki įvesties lauko dydžio. Šitaip lengviau lakšte pažymėti norimą langelių bloką. Mygtukas pavadinimas tuomet pasikeičia į Išskleisti. Jį spustelėjus dialogo langas atstatomas į pradinį dydį.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Piktograma

Suskleisti

Piktograma

Išskleisti

Paremkite mus!