1, 2, 3 grupė

Nurodykite nuostatas iki trijų tarpinių sumų grupėms. Kiekviena kortelė turi tą pačią struktūrą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Daliniai rezultatai → 1-oji, 2-oji, 3-oji grupė


Grupuoti pagal

Pasirinkite stulpelį, kuriame norite valdyti tarpinių sumų skaičiavimą. Jei pasirinkto stulpelio turinys keičiamas, tarpinės sumos automatiškai perskaičiuojamos.

Dalinius rezultatus skaičiuoti

Pasirinkite stulpelį (ius, apimančius reikšmes, kurioms norite skaičiuoti tarpines sumas.

Naudoti funkciją

Pasirinkite matematinę funkciją, kurią norite naudoti apskaičiuodami tarpines sumas.

Paremkite mus!