Sudėtingesnis filtras

Apibrėžia sudėtingesnį filtrą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Papildomas filtras


Skaityti filtravimo kriterijų iš

Pasirinkite pavadintą sritį arba įveskite langelių sritį, kurioje yra norimas naudoti filtravimo kriterijus.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Options

Parodo papildomas filtro parinktis.

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Filtruojant skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Sritis apima stulpelio antraštes

Apima langelių srities pirmos eilutės stulpelių antraštes.

Kopijuoti rezultatus į

Pažymėkite žymimąjį langelį ir pasirinkite langelių sritį, kurioje norite pateikti filtruotus duomenis. Iš sąrašo galite pasirinkti pavadintą sritį.

Reguliarusis reiškinys

Leidžia naudoti reguliariuosius reiškinius apibrėžiant filtrą. Reguliariųjų reiškinių sąrašą, kurį palaiko „LibreOffice“, pamatysite paspaudę čia.

Pasirinkę reguliariuosius reiškinius galite naudoti reiškinius reikšmių lauke, jei sąlyga yra nurodyta „=“ (lygu) arba „<>“ (nelygu). Tai taikoma ir atitinkamiems langeliams, kuriuos nurodėte papildomam filtrui.

Nedubliuoti

Pašalina sąraše arba filtruojamuose duomenyse pasikartojančias eilutes.

Išlaikyti filtravimo kriterijų

Pažymėkite langelį Kopijuoti rezultatus į ir nurodykite sritį, kur norite pateikti išfiltruotus duomenis. Jei langelis pažymėtas, sritis lieka susieta su šaltiniu. Sritis turi būti apibrėžta pasirinkus Duomenys → Apibrėžti sritį kaip duomenų bazės sritis.Tokiu būdu galite keletą kartų taikyti apibrėžtą sritį: spustelėkite šaltinio srityje, tuomet pasirinkite Duomenys → Atnaujinti sritį.

Applying Advanced Filters

  1. Nukopijuoti langelių bloko stulpelių antraštes į tuščią vietą lakšte, filtro kriterijų įvesti eilutėje po antraštėmis. Horizontaliai sudėti duomenys eilutėje visada bus sujungti su AND, vertikaliai sudėti duomenys stulpeliuose bus sujungti su OR.

  2. Kai sukuriate filtro matricą, pasirinkite filtruojamą lakšto sritį. Atverkite Papildomo filtro dialogo langą, pasirinkę Duomenys → Daugiau filtrų → Papildomas filtras ir apibrėžkite filtro sąlygas.

  3. Spustelėjus Gerai, rodomos tik tos originalaus lakšto eilutės, kurių įrašai atitinka paieškos kriterijų. Kitos eilutės pasliapiamos ir gali būti rodomoas pasirinkus Formatas → Eilutės → Rodyti.

Pavyzdys

Atverkite dokumentą su dideliu kiekiu duomenų. Mes naudosime Apyvartos dokumentą, bet jūs galite laisvai naudoti bet kokį kitą dokumentą. Mūsų dokumentas yra išdėstytas šitaip:

A

B

C

D

E

1

Mėnuo

Įprastas

Verslas

Prabangus

Liuksas

2

Sausis

125600

200500

240000

170000

3

Vasaris

160000

180300

362000

220000

4

Kovas

170000

ir taip toliau...


Nukopijuokite eilutę 1 su antrašte (lauko pavadinimu) į, pavyzdžiui, 20 eilutę. Į 21, 22 ir tolimesnes eilutes įveskite filtro sąlygas, sujungtas žodeliu OR.

A

B

C

D

E

20

Mėnuo

Įprastas

Verslas

Prabangus

Liuksas

21

Sausis

22

<160000


Nurodykite, kad gali būti rodomos tik eilutės, kurios turi reikšmę Sausis Mėnesis langelyje arba reikšmę didesnę už 160000 Įprastas langelyje.

Pasirinkite Duomenys → Daugiau filtrų → Papildomas filtras ir pažymėkite sritį A20:E22. Spustelėjus Gerai, bus rodomos tik, filtro kriterijus atitinkančios, eilutės. Kitos eilutės bus paslėptos.

Paremkite mus!