Parinktys

Nurodo papildomas rikiavimo parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite lango kortelę Duomenys → Rikiuoti → Parinktys


Raidžių lygio paisymas

Išrikiuoja pirma pagal didžiąsias raides, o paskui pagal mažąsias raides. Azijos kalboms taikomos kitos taisyklės.

Note Icon

Pastaba Azijos kalboms: patikrinkite, ar komanda Raidžių lygis taiko kelių lygių sugretinimą. Su kelių lygių sugretinimu įrašai pirma palyginami pradinėse formose, kai nepaisoma lygio ir diakritinių ženklų. Jei sugretinant jie lygūs, atsižvelgiama į diakritinius ženklus kaip antro lygio kriterijų. Jei jie vis dar yra lygūs, atsižvelgiama į raidžių lygį, plotį kaip trečio lygio kriterijų. Rikiuojant japonų kalboje pritaikomi trys sugretinimo kriterijų lygiai.


Sritis apima stulpelių arba eilučių antraštes

Rikiuojant praleidžia pirmą eilutę arba pirmą stulpelį pasirinktoje srityje.Krypties parinktis dialogo lango apačioje nurodo žymimojo langelio pavadinimą ir funkciją.

Įtraukti formatus

Išsaugo esamo langelio formatus.

Įgalinti natūralųjį rikiavimą

Natūraliojo rikiavimo algoritmas rikiuoja pagal kiekvieną eilutės ženklą, kai įprastas rikiavimas remiasi skaičiaus dydžiu. Pavyzdžiui, jei įrašams A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 pritaikysite natūralų rikiavimą, tai išrikiuoti įrašai bus A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Įgalinus natūralų rūšiavimą, tokios vertės, kaip pateiktame pavyzdyje, gaunamos „taisyklingai“, o tai pagerina rūšiavimo funkcijų pritaikymą.

Kopijuoti rikiavimo rezultatus į:

Nukopijuoja išrikiuotą sąrašą į nurodytą langelių sritį.

Rikiavimo rezultatas

Pasirinkite pavadintą langelių sritį, kurioje norite rodyti išrikiuotą sąrašą, arba įrašykite langelių sritį į laukelį.

Rikiavimo rezultatas

Įrašykite langelių sritį, kurioje norite išvesti išrikiuotą sąrašą, arba pasirinkite pavadintą sritį iš sąrašo.

Pasirinktina rikiavimo tvarka

Spustelėkite čia ir pasirinkite rikiavimo tvarką, kurią norite.

Pasirinktina rikiavimo tvarka

Pasirinkite apibrėžtą rikiavimo tvarką. Jei norite apibrėžti savo rikiavimo tvarką, pasirinkite „LibreOffice“ skaičiuoklė → Rikiavimo sąrašas.

Kalba

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuri taikoma rikiavimo taisyklėms.

Parinktys

Pasirinkite rikiavimo parinktis kalbai. Pavyzdžiui, pasirinkite parinktį „telefonų knyga“ vokiečių kalbai, jei norite į rikiavimo taisykles įtraukti raides su umliauto ženklu.

Kryptis

Iš viršaus žemyn (rikiuoti eilutes)

Rikiuoja eilutes pagal reikšmes pasirinktos srities aktyviuose stulpeliuose.

Iš kairės į dešinę (rikiuoti stulpelius)

Rikiuoja stulpelius pagal reikšmes pasirinktos srities aktyviuose eilutėse.

Duomenų sritis

Parodo rikiuojamą langelių sritį.

Paremkite mus!