Parinktys

Nurodo papildomas rikiavimo parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite lango kortelę Duomenys → Rikiuoti → Parinktys


Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Pirmiausia rikiuoja pagal didžiąsias raides, po to pagal mažąsias. Azijos kalboms taikomos specialus tvarkymas.

note

Azijos kalboms: pažymėkite Skirti didžiąsias ir mažąsias raided, jei norite taikyti kelių lygių lyginimą. Kelių lygių lyginime įrašai pirma yginimi pagal formas, o diakritinių ženklų nepaisoma. Jei jie vienodi, tuomet lyginami pagal diakritinius ženklus. Jei jie vienodi, lyginamos didžiosios ar mažsosiso raidė, ženklo ilgis, o Japonų Kana nustatomas ir trečio lygio lyginimo kriterijus.


Sritis apima eilučių ir (arba) stulpelių žymes

Rikiuojant praleidžia pirmą eilutę arba pirmą stulpelį pasirinktoje srityje.Krypties parinktis dialogo lango apačioje nurodo žymimojo langelio pavadinimą ir funkciją.

Įtraukti formatus

IÅ¡saugo esamo langelio formatus.

Įgalinti natūralųjį rikiavimą

Natūraliojo rikiavimo algoritmas rikiuoja pagal kiekvieną eilutės ženklą, kai įprastas rikiavimas remiasi skaičiaus dydžiu. Pavyzdžiui, jei įrašams A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 pritaikysite natūralų rikiavimą, tai išrikiuoti įrašai bus A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Įgalinus natūralų rūšiavimą, tokios vertės, kaip pateiktame pavyzdyje, gaunamos „taisyklingai“, o tai pagerina rūšiavimo funkcijų pritaikymą.

Įtraukti stulpelius ir (arba) eilutes su komentarais

Paieškos stulpelių arba eilučių ribos nėra numatytos, jei laukelis neužpildyta. Pažymėkite šią parinktį, jei norite į rikiavimą įtraukti ir stulpelius bei eilutes su komentarais.

Įtraukti stulpelius ir (arba) eilutes su paveikslais

Jei laukelis tuščias, ribiniai stulpeliai ir eilutės nerikiuojami. Jei norite rikiuoti stulpelius ir eilutes su paveikslėliais, pažymėkite šią parinktį.

Kopijuoti rikiavimo rezultatus į:

Nukopijuoja išrikiuotą sąrašą į nurodytą langelių sritį.

Rikiuoti rezultatatus (pavadintų sričių sąrašas)

Pasirinkite pavadintą langelių sritį, kurioje norite išvesti išrikiuotą sąrašą.

Rikiavimo rezultatas (įvesties laukas)

Įveskite langelių sritį, į kurią norite išvesti išrikiuotą sąrašą.

Pasirinktina rikiavimo tvarka

Spustelėkite čia ir pasirinkite rikiavimo tvarką, kurią norite.

Pasiriankamas rūšiavimo tvarkos sąrašas

Pasirinkite rikiavimo eilę. Norėdami apibrėžti rikiavimo eilę, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Rikiavimų sąrašai.

Kalba

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuri taikoma rikiavimo taisyklėms.

Parinktys

Pasirinkite rikiavimo parinktis kalbai. Pavyzdžiui, pasirinkite parinktį „telefonų knyga“ vokiečių kalbai, jei norite į rikiavimo taisykles įtraukti raides su umliauto ženklu.

Kryptis

Iš viršaus žemyn (rikiuoti eilutes)

Rikiuoja eilutes pagal reikšmes pasirinktos srities aktyviuose stulpeliuose.

Iš kairės į dešinę (rikiuoti stulpelius)

Rikiuoja stulpelius pagal reikšmes pasirinktos srities aktyviuose eilutėse.

Paremkite mus!