Pažymėti sritį

Pasirenkama duomenų bazės sritis, kurią apibrėžėtž pasirinkę komandą Duomenys → Apibrėžti sritį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Srities žymėjimas


Duomenų srities pasirinkimas

Išvardija prieinamas duomenų bazių sritis. Jei norite pasirinkti sritį, spustelėkite pavadinimą, tuomet mygtuką Gerai.

Paremkite mus!