Fiksuoti eilutes ir stulpelius

Padalija lakštą į dalis, atskirdama dalį viršutiniame kairiajame kampe, tačiau dalys nebeturi slinkties juostų.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Peržiūra → Fiksuoti eilutes ir stulpelius.


Eilučių ir stulpelių fiksavimas

Paremkite mus!