Freeze Rows and Columns

Padalija lakštą į dalis, atskirdama dalį viršutiniame kairiajame kampe, tačiau dalys nebeturi slinkties juostų.

Jei norite tai atlikti…

Choose View - Freeze Rows and Columns.


Paremkite mus!