Freeze Rows and Columns

Padalija lakštą į dalis, atskirdama dalį viršutiniame kairiajame kampe, tačiau dalys nebeturi slinkties juostų.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

From the tabbed interface:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

From toolbars:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns


Paremkite mus!