Perskaičiuoti

Perskaičiuojam formules langeliuose.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Skaičiavimas → Perskaičiuoti

F9


Jei automatinis perskaičiavimas įjungtas, perskaičiavimo komanda perskaičiuoja visas langelių formules, kurios susijusios su pakeistų langelių turiniu, jų priklausomybes ir langelių formules, kurios turi kintančias funkcijas, tokias, kaip RAND() arba NOW(), ir formules, kurios nuo jų priklauso.

Jei automatinis perskaičiavimas neįjungtas, perskaičiavimo komanda pritaikoma tik langelių formulėms, kurios turi kintančias funkcijas, tokias, kaip RAND() arba NOW(), ir formules, kurios nuo jų priklauso.

Abiem atvejais, pasirinkus langelius ir spustelėjus klavišą F9, perskaičiuojamos formulės pasirinktuose ir nuo jų priklausomuose langeliuose. Tai naudinga, kai dokumente reikia perskaičiuoti atskiruose langeliuose esančias formules.

Spustelėkite F9 ir bus perskaičiuotos pasirinktų langelių formulės. Nuspauskite klavišų derinį Ly2++F9, jei norite perskaičiuoti visas dokumento formules.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Formulė.


Perskaičiavimo parametrai

Visada perskaičiuoti, niekada neperskaičiuoti (numatyta), klausti vartotojo.

Nuspauskite klavišų derinį Lyg2++F9, jei norite paskaičiuoti viso dokumento formules, įskaitant ir papildinius. Bus iškart perskaičiuotos visų langelių formulės.

Po perskaičiavimo visa lentelė atnaujinama. Diagramos taip pat atnaujinamos.

Paremkite mus!