Perskaičiuoti

Perskaičiuojam formules langeliuose.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Skaičiavimas → Perskaičiuoti

Press F9


Jei automatinis perskaičiavimas įjungtas, perskaičiavimo komanda perskaičiuoja visas langelių formules, kurios susijusios su pakeistų langelių turiniu, jų priklausomybes ir langelių formules, kurios turi kintančias funkcijas, tokias, kaip RAND() arba NOW(), ir formules, kurios nuo jų priklauso.

Jei automatinis perskaičiavimas neįjungtas, perskaičiavimo komanda pritaikoma tik langelių formulėms, kurios turi kintančias funkcijas, tokias, kaip RAND() arba NOW(), ir formules, kurios nuo jų priklauso.

Abiem atvejais, pasirinkus langelius ir spustelėjus klavišą F9, perskaičiuojamos formulės pasirinktuose ir nuo jų priklausomuose langeliuose. Tai naudinga, kai dokumente reikia perskaičiuoti atskiruose langeliuose esančias formules.

Press F9 to recalculate. Press Shift++F9 to recalculate all formulas in the document, including Add-In functions and non-volatile functions.

Po perskaičiavimo visa lentelė atnaujinama. Diagramos taip pat atnaujinamos.

Paremkite mus!