Dokumento apsauga

Apsaugo dokumento lakšto struktūrą nuo pakeitimų. Negalima įterpti, pervadinti, perkelti arba kopijuoti lakštų. Atverkite dialogo langą Apsaugoti dokumento struktūrą pasirinkę komandą Priemonės → Apsaugoti dokumento struktūrą. Papildomai galite įrašyti slaptažodį ir spustelėkite Gerai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinite Priemonės → Apsaugoti lakštą.


Apsaugoto dokumento struktūrą galite keisti tik tada, jei parinktis Asaugoti yra išjungta. Dokumento kontekstiniame meniu galite pasirinkti tik komandą Pasirinkti visus lakštus. Visos kitos meniu komandos yra neaktyvios. Jei norite pašalinti apsaugą, dar kartą pasirinkite Priemonės → Apsaugoti dokumento struktūrą. Jei nėra apsaugota slaptažodžiu, apsauga iškart bus pašalinta. Priešingu atveju atveriamas dialogo langas Šalinti dokumento apsaugą, kuriame turite įrašyti slaptažodį. Tik tuomet bus pašalinta apsauga.

Jei kartą įrašėte apsaugotą dokumentą, kitą kartą galite įrašyti tik pasirinkę komandą Failas → Įrašyti kaip.

Slaptažodis (nebūtinas)

Dokumentą galite apsaugoti slaptažodžiu.

Note Icon

Galite apsaugoti savo dokumentą pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą ir Priemonės → Apsaugoti dokumento struktūrą su slaptažodžiu. Jei norite apsaugoti dokumentą nuo kitų vartotojų, pasirinkite Įrašyti su slaptažodžiu ir spustelėkite mygtuką Įrašyti. Atveriamas dialogo langas Įrašyti slaptažodį. Slaptažodį rinkitės atsargiai. Jei užmiršite jį, nebegalėsite atverti dokumento.


Paremkite mus!