Protecting Sheet

Protects the cells in the current sheet from being modified.

Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password, and select the elements of the sheet to protect.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Apsaugoti lakštą

Choose Edit - Cell Protection to activate sheet protection with current cell protection settings.


warning

Jei norite apsaugoti langelius nuo tolesnių pakeitimų, turite pažymėti žymimąjį langelį Apsaugotas pasirinkę Formatas → Langeliai→ Langelio apsauga arba kontekstiniame meniu Formatuoti langelius.


Protect this sheet and contents of the protected cells

Mark this checkbox to activate protection of sheet and cell contents.

Password / Confirm

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes. Confirm the password entered in the first box.

Allow users of this sheet to

Select the elements to protect from user actions:

Galite nurodyti neapsaugotus langelius arba langelių sritis apsaugotame lakšte pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą ir Formatas → Langeliai → Langelio apsauga:

  1. Pasirinkite neapsaugomus langelius

  2. Pasirinkite Formatas → Langeliai → Langelių apsauga. Atšaukite parinkties Apsaugotas žymėjimą ir spustelėkite Gerai.

  3. Aktyvuokite lakšto apsaugą pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą. Gali būti taisomi tik pirmame žingsnyje pasirinkti langeliai.

To later change an unprotected area to a protected area:

  1. Select the range of cells that will be protected.

  2. On the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box.

  3. Choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

Lakšto apsauga taip pat neleidžia naudoti lakšto kontekstinio meniu komandų Šalinti ir Pervadinti.

Jei apsaugojote lakštą, negalite keista ar šalinti langelių stilių.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled, with the exceptions of the settings for columns and row of the Tools - Protect Sheet dialog. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Jei kartą įrašėte apsaugotus lakštus, tai dar kartą galite įrašyti pasirinkęFailas → Įrašyti kaip.

note

Visiškai apsaugoti dokumentą galite pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą ir Priemonės → Apsaugoti dokumento struktūrą ir apibrėžę slaptažodį. Jei norite apsaugoti ir nuo dokumento peržiūros, dialogo lange Įrašyti pažymėkite Įrašyti su slaptažodžiu prieš spustelėdami mygtuką Įrašyti.


Paremkite mus!