Lakšto apsaugojimas

Apsaugo esamo lakšto langelius nuo pakeitimų. Pasirinkite Priemonės → Apsaugoti lakštą ir atverkite dialogo langą Apsaugoti lakštą, kuriame nurodykite, ar apsaugosite su slaptažodžiu, ar be jo.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Apsaugoti lakštą


Warning Icon

Jei norite apsaugoti langelius nuo tolesnių pakeitimų, turite pažymėti žymimąjį langelį Apsaugotas pasirinkę Formatas → Langeliai→ Langelio apsauga arba kontekstiniame meniu Formatuoti langelius.


Galite nurodyti neapsaugotus langelius arba langelių sritis apsaugotame lakšte pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą ir Formatas → Langeliai → Langelio apsauga:

  1. Pasirinkite neapsaugomus langelius

  2. Pasirinkite Formatas → Langeliai → Langelių apsauga. Atšaukite parinkties Apsaugotas žymėjimą ir spustelėkite Gerai.

  3. Aktyvuokite lakšto apsaugą pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą. Gali būti taisomi tik pirmame žingsnyje pasirinkti langeliai.

Jei norite pakeisti neapsaugotų langelių savybę į apsaugotus langelius, pasirinkite langelius. Tuomet pasirinkite Formatas → Langeliai → Langelių apsauga ir pažymėkite parinktį Apsaugoti. Galiausiai pasirinkite Priemonės → Apsaugoti lakštą. Visi anksčiau neapsaugoti langeliai dabar apsaugoti.

Lakšto apsauga taip pat neleidžia naudoti lakšto kontekstinio meniu komandų Šalinti ir Pervadinti.

Jei apsaugojote lakštą, negalite keista ar šalinti langelių stilių.

Apsaugoto lakšto langelių arba langelių sričių negalėsite keisti, kol lakšto apsauga bus įgalinta. Jei norite atšaukti lakšto apsaugą, pasirinkite Priemonės → Apsaugoti lakštą. Jei nebuvo sukurtas slaptažodis, lakšto apsauga iškart pašalinama. Jei lakštas buvo apsaugotas slaptažodžiu, tai atveriamas dialogo langas Šalinti apsaugą, kuriame reikia įvesti slaptažodį.

Jei kartą įrašėte apsaugotus lakštus, tai dar kartą galite įrašyti pasirinkęFailas → Įrašyti kaip.

Slaptažodis (papildomai)

Leidžia apsaugoti lakštą nuo pakeitimų slaptažodžiu.

Note Icon

Visiškai apsaugoti dokumentą galite pasirinkę Priemonės → Apsaugoti lakštą ir Priemonės → Apsaugoti dokumento struktūrą ir apibrėžę slaptažodį. Jei norite apsaugoti ir nuo dokumento peržiūros, dialogo lange Įrašyti pažymėkite Įrašyti su slaptažodžiu prieš spustelėdami mygtuką Įrašyti.


Paremkite mus!