Kurti scenarijų

Apibrėžia scenarijų pasirinktai lakšto sričiai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Scenarijai


Scenarijų naudojimas

Scenarijaus vardas

Apibrėžia scenarijaus vardą. Naudokite aiškų ir unikalų vardą. Galite keisti scenarijaus vardą ir pasirinkę Žvalgiklio kontekstinio meniu komandą Savybės.

Kоmentaras

Nurodo papildomą informaciją apie scenarijų. Ši informacija bus rodoma Žvalgiklyje, kai spustelėsite piktogramą Scenarijai ir pasirinksite atitinkamą scenarijų. Taip pat galite keisti informaciją pasirinkę Savybės Žvalgiklio kontekstiniame meniu.

Nuostatos

Šioje dalyje apibrėžiamos kai kurios scenarijaus nuostatos.

Rodyti rėmelį

Paryškina scenarijaus rėmelius lentelėje. Rėmelių spalva nurodoma laukelyje parinkties dešinėje. Rėmeliai turės mažą juostelę su paskutinio scenarijaus pavadinimu. Spustelėję mygtuką scenarijaus rėmelio dešinėje galėsite peržiūrėti visus šios srities scenarijus. Galite pasirinkti bet kurį scenarijų iš sąrašo be apribojimų.

Atkurti kopijavimą

Kopijuojamos langelio reikšmės, kurios buvo pakeistos esamam scenarijui. Jei nepasirinksite šios parinkties, scenarijus nebus pakeičiamas, kai pasikeis langelio reikšmės. Parinkties Atkurti kopijavimą veikimo savybės priklauso nuo langelio apsaugos, lakšto apsaugos ir nuostatos Neleisti pakeitimų.

Kopijuoti visą lakštą

Kopijuoja visą lakšto turinį į papildomą scenarijaus lakštą.

Neleisti keisti

Neleidžia keisti esamo scenarijaus. Komandos Atkurti kopijavimą veikimo nuostatos priklauso nuo langelio, lakšto apsaugos ir nuostatos Neleisti keisti.

Paremkite mus!