Atnaujinti pėdsakus

Perbraižomi visi pėdsakai pasirinktame lakšte. Perbraižant atsižvelgiama į formulių pakeitimus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Atnaujinti pėdsakus


Sekimo rodyklės atnaujinamos pagal sąlygas:

Paremkite mus!