Užpildymo veiksena

aktyvuoja sekiklio užpildymo veikseną. Pelės žymeklis pasikeičia į atitinkamą formą ir, spustelėję bet kurį langelį, pamatysite sekimo rodykles į jo argumentų langelius. Jei norite išjungti veikseną, spustelėkite grįžimo klavišą arba pasirinkite kontekstinio meniu komandą Baigti užpildymo veikseną.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Užpildymo veiksena


Užpildymo veiksenos funkcija yra tokia pati, kaip ir komanda Susekti argumentus, jei jūs ją įvykdote pirmą kartą. Naudodamiesi kontekstinio meniu komandomis galite pasirinkti kitas komandas arba baigti užpildymo veikseną.

Paremkite mus!