Pašalinti visus pėdsakus

Pašalina visas dokumento sekimo rodykles.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Šalinti visus langelio pėdsakus


Paremkite mus!