Šalinti priklausomybes

pašalina vieno lygio sekimo rodykles, jei jos buvo pridėtos naudojant komandą Susekti priklausomybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Atsisakyti priklausomybių susekimo


Paremkite mus!