Susekti priklausomybes

Brėžiama sekimo rodyklė į aktyvų langelį iš formulės, kurioje naudojama reikšmė iš to aktyvaus langelio.

Visi susekti langeliai paryškinami mėlynais rėmeliais.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Susekti priklausomybes

Lyg2+F5


Note Icon

Ši funkcija vykdoma kiekvienam sluoksniui. Pavyzdžiui, jei vieno lygio sekimas jau atliktas, tai antro lygio sekimą pamatysite pasirinkę komandą Sekti dar kartą.


Paremkite mus!