Sekiklis

Ši komanda įgalina dokumento sekiklį. Sekiklis parodo esamos formulės saitus į kitus langelius.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Sekiklis


Jei nurodėte sekimą, galite sekti pelės žymekliu. Žymeklis pakeis savo formą. Dukart spustelėjus pėdsaką pasirenkama paskutinė langelio nuoroda.

Sekti argumentus

Funkcija parodo ryšius tarp formulės esamame langelyje ir nuorodų, naudojamų toje formulėje, langelių.

Å alinti argumentus

Pašalina vieno lygio sekimo rodykles, kurios buvo pridėtos naudojant komandą Sekti argumentus.

Susekti priklausomybes

Brėžiama sekimo rodyklė į aktyvų langelį iš formulės, kurioje naudojama reikšmė iš to aktyvaus langelio.

Å alinti priklausomybes

pašalina vieno lygio sekimo rodykles, jei jos buvo pridėtos naudojant komandą Susekti priklausomybes.

Pašalinti visus pėdsakus

Pašalina visas dokumento sekimo rodykles.

Aptikti klaidą

Parodo rodyklėmis kelią nuo aktyvaus langelio iki klaidingų argumentų.

Žymėti neteisingus duomenis

Pažymi visus langelius lakšte, kuriuose yra neteisingi duomenys.

Atnaujinti pėdsakus

Perbraižomi visi pėdsakai pasirinktame lakšte. Perbraižant atsižvelgiama į formulių pakeitimus.

Automatinis atnaujinimas

Automatiškai atnaujina visus lakšto pėdsakus, kai tik pakeičiamos formulės.

Užpildymo veiksena

aktyvuoja sekiklio užpildymo veikseną. Pelės žymeklis pasikeičia į atitinkamą formą ir, spustelėję bet kurį langelį, pamatysite sekimo rodykles į jo argumentų langelius. Jei norite išjungti veikseną, spustelėkite grįžimo klavišą arba pasirinkite kontekstinio meniu komandą Baigti užpildymo veikseną.

Paremkite mus!