Žodžių kėlimas

Žodžių kėlimokomanda atveria „LibreOffice“ skaičiuoklės žodžių kėlimo parinkčių dialogo langą.

Jei norite tai atlikti…

Meniu Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas


Galite „LibreOffice“ skaičiuoklėje įgalinti automatinį automatinį žodžių kėlimą, kai eilutės lūžio veiksena yra aktyvi.

Žodžių kėlimas pasirinktuose langeliuose.

  1. Pasirinkite langelius, kuriems norite pritaikyti žodžių kėlimą.

  2. Pasirinkite komandą Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas.

  3. Atveriamas Langelių formato dialogo langas su atverta Lygiavimo kortele.

  4. Pažymėkite žymimuosius langelius Automatinis teksto laužymas ir Įjungti žodžių kėlimą.

Teksto laužymas grafikos objektuose

  1. Pasirinkite grafikos objektą.

  2. Pasirinkite komandą Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas.

  3. Kaskart pasirinkę komandą jūs įjungiate arba išjungiate žodžių kėlimą grafikos objektuose. Žymė parodo esamą būseną.

Paremkite mus!