Sąlyginis formatavimas

Pasirinkite Sąlyginis formatavimas ir apibrėžkite stilius pagal atitinkamas sąlygas. Jei langeliui stilius jau pritaikytas, jis lieka nepakeistas. Tuomet čia įrašytas stilius įvertinamas. Galima naudoti kelis sąlyginio formatavimo tipus.

Galite įrašyti kelias sąlygas, pagal kurias tikrinamos langelio reikšmės ar formulės. Sąlygos tikrinamos nuo pirmos iki paskutinės. Jei 1 sąlyga tenkinama, pritaikomas apibrėžtas stilius. Jei 1 sąlyga netenkinama, tikrinama kita sąlyga ir t. t.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Sąlyginis.


Warning Icon

Jei norite pritaikyti sąlyginį formatavimą, reikia aktyvinti automatinį skaičiavimą. Pasirinkite Duomenys → Skaičiavimas → Automatinis skaičiavimas (jeigu automatinis skaičiavimas jau aktyvuotas, kairėje bus pažymėtas žymimasis langelis).


Sąlyga

Galite apibrėžti norimą sąlygų skaičių .

Nurodykite, jei sąlyginis formatavimas priklauso nuo vieno iš išskleidžiamo sąrašo įrašų:

Spalvų skalė

Atveriamas tas pats dialogo langas, kaip ir pasirinkus Visi langeliai pirmą iškleidžiamo meniu įrašą Sąlyga. Pritaikyti spalvos skalę reiškia parodyti dvi ar tris spalvas priklausomai nuo kiekvieno langelio reikšmės. Pavyzdžiui, temperatūrų masyve žemesnė temperatūra spalvinama žaliai, aukštesnė – raudona spalva ir vidurinė temperatūra – trečia tarpine spalva.

Turite pasirinkti dvi kraštines spalvas. Tarpinės spalvos bus parinktos ir pritaikytos pagal sąlygas: mažiausia – didžiausia – procentilė – reikšmė – procentas – formulė.

Mažiausios ir didžiausios reikšmės randamos srityje. Kitos parinktys turi būti nurodytos reikšme (procentilė, reikšmė, procentai), nuoroda arba formule (formulė).

Plačiau galite paskaityti Sąlyginis formatavimas naudojant spalvų skalę TDF vikio puslapyje

Duomenų juosta

Duomenų juostos parinktys užpildo langelį spalva arba gradiantu pagal langelyje esančią skaitinę reikšmę. Numatyta, kad teigiamas skaičius rašomas mėlyna spalva, o neigiamas – raudona.

Sritis užpildoma skaičiavimo pagrįsto mažiausia – didžiausia – procentile – reikšme – procentais – formule rezultatu.

Pakanka pasirinkti ieškomas mažiausią ir didžiausią reikšmes srityje. Kitos parinktys turi būti nurodytos pagal reikšmę (procentilė, vertė, procentas), langelio nuorodą arba formulę.

Daugiau parinkčių atveria dialogo langą:

Piktogramų rinkinys

Nurodykite reikšmę, susietą su slenksčiu. Piktogramų aibė padės nustatyti slenksčius ir pasirinkti piktogramų tipus. Piktogramos:

Kiekvienos piktogramos sąlyga gali būti susieta su reikšme, srities reikšmių skaičiaus procentais (procentai), srities reikšmių procentais (procentilė) arba formule (formulė).

Daugiau skaitykite Sąlyginis formatavimas naudojant piktogramas TDF vikio puslapyje.

datos

Ši parinktis pritaikys apibrėžtą stilių pagal išskleidžiamame sąraše pasirinktą laiko matavimą: šiandien – vakar – rytoj – paskutinės 7 dienos – ši savaitė – paskutinė savaitė.

Sąlyginio formatavimo tvarkymas

Šiame dialogo lange matote visus dokumente apibrėžtus sąlyginius formatavimus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas → Tvarkyti.


Atveriamas dialogo langas Sąlyginio formatavimo tvarkymas. Jame galite pridėti, taisyti, pašalinti vieną ar kelis sąlyginius formatus.

Sąlyginio formatavimo sąraše yra aktyvios dokumento sąlyginio formatavimo taisyklės. Jei langelių sričiai pritaikytos kelios sąlygos, tai rodoma tik pirmoji sąlyga sąraše.

Jei jau esate apibrėžę sąlyginį formatą esamai langelių sričiai ir norite apibrėžti naują sąlyginį formatą tos srities daliai, pasirodys pranešimas, klausiantis, ar norite tvarkyti esamą formatą (visos srities), ar sukurti naują (pasirinktai sričiai).

Paremkite mus!