Automatinis formatavimas

Jei norite pritaikyti pasirinktai lakšto sričiai Automatinį formatą arba apibrėžti savo Automatinį formatą, naudokite šią komandą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas – Automatinis stiliaus formatavimas.

Priemonių juostoje spustelėkite

Automatinio stiliaus formatavimo piktogramą

Automatinis formatavimas


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Formatas

Pasirinkite iš anksto apibrėžtą Automatinį formatą, kuris pritaikomas pasirinktai lakšto sričiai.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Pridėti

Leidžia pridėti mažiausiai 4x4 langelių srities esamą formatą prie iš anksto apibrėžtų automatinių formatų sąrašo. Atveriamas dialogo langas Pridėti automatinį formatą.

Įrašykite pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

Šalinti

Pažymėtas elementas ar elementai pašalinami prieš tai paprašius patvirtinimo.

Pervadinti

Atveria dialogo langą, kuriame galite pakeisti pasirinkto automatinio formato pavadinimą.

Atveriamas dialogo langas Pervadinti automatinį formatą. Įrašykite naują automatinio formato pavadinimą.

Formatavimas

Šioje dalyje galite pasirinkti arba atšaukti galimas formatavimo parinktis. Jei norite palikti esamas parinktis, atšaukite atitinkamų parinkčių pasirinkimą.

Skaičių formatas

Kai pažymėta, pasirinkto formato skaičių formatas paliekamas.

Kraštinės

Kai pažymėta, pasirinkto formato rėmeliai paliekami.

Šriftas

Kai pažymėta, pasirinkto srities šriftas paliekamas.

Raštas

Kai pažymėta, pasirinkto formato raštas paliekamas.

Lygiuotė

Kai pažymėta, pasirinkto formato lygiuotė paliekama.

Priderinti plotį ir aukštį

Kai pažymėta, pasirinkto formato langelių aukštis ir plotis paliekamas.

Paremkite mus!