Sulieti langelius

Sujungia pasirinktų langelių turinį ir pateikia viename langelyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatuoti → Sulieti langelius → Sulieti langelius


Sulietas langelis įgyja pirmojo suliejamo langelio pavadinimą. Sulieti langeliai negali būti antrą kartą suliejami. Suliejama tik stačiakampė langelių sritis, keleto atskirų sričių sulieti negalima.

Note Icon

Jei sujungiamuose langeliuose yra informacijos, tai parodomas saugumo dialogo langas.


Galimos trys parinktys:

Warning Icon

Suliejus langelius, lentelių formulėse gali atsirasti skaičiavimo klaidų.


Paremkite mus!