Stiliai

Jei norite priskirti langeliams ar puslapiams stilius, naudokite parankinės Stilius. Galite pritaikyti, atnaujinti, taisyti esamus stilius arba sukurti naujus.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

Jei norite tai atlikti…


langelių stiliaus taikymas:

  1. Pasirinkite langelį ar langelių sritį.

  2. Dukart spustelėkite stiliaus pavadinimą Stilių lange.

Langelių stiliai

Pateikia galimų skaičiuoklės stilių sąrašą.

Langelių stilių piktograma

Langelių stiliai

Puslapių stiliai

Pateikia galimus puslapių stilius.

Puslapių stilių piktograma

Puslapio stiliai

Stiliaus pritaikymo veiksena

Įjungia arba išjungia stiliaus pritaikymo veikseną. Naudodamiesi pritaikymo veiksena galite priskirti Stiliaus lange pasirinktą stilių.

Užpildymo veiksenos piktograma

Stiliaus pritaikymo veiksena

Naujo stiliaus pritaikymas naudojant pritaikymo veikseną:

  1. Pasirinkite norimą stilių Stilių lange.

  2. Spustelėkite Stiliaus pritaikymo veiksenos piktogramą

  3. Spustelėkite langelį ir pritaikysite stilių arba tempkite pele per visą sritį, kurios stilių norite pakeisti. Pakartokite šiuos veiksmus kitiems langeliams arba sritims

  4. Spustelėkite dar kartą Stiliaus pritaikymo veiksenos piktogramą ir išjunkite veikseną.

Naujas stilius pagal atranką

Sukuria naują stilių pasirinkto objekto formato pagrindu. Priskirkite stiliui pavadinimą dialogo lange Kurti stilių.

Naujo stiliaus iš pasirinkimų piktograma

Naujas stilius pagal atranką

Atnaujinti stilių

Atnaujina pasirinktą stilių pagal pasirinkto objekto formatą.

Stiliaus atnaujinimo piktograma

Atnaujinti stilių

Stilių sąrašas

Parodo pasirinktos kategorijos stilių sąrašą.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

Stilių grupės

Išvardija galimas stilių grupes.

Paremkite mus!