Taisyti spausdinimo sritį

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis

From the tabbed interface:

Choose Layout - Edit tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Edit.

From toolbars:

Icon Edit Print Ranges

Edit Print Ranges


Eilučių arba stulpelių spausdinimas kiekviename lape

Spausdinimo sričių naudojimas skaičiuoklės dokumente

Spausdinimo sritis

Leidžia keisti apibrėžtą spausdinamą sritį.

Pasirinkite nenurodyta, jei norite pašalinti spausdinamą sritį iš esamo skaičiuoklės dokumento. Pasirinkite esamas lakštas, jei norite lakštą nustatyti kaip spausdinamą sritį. Pasirinkite parinkti, jei norite apibrėžti spausdinamą sritį. Pasirinkę vartotojo apibrėžta, galėsite patys nurodyti spausdinamą sritį, kurią jau apibrėžėte pasirinkę Formatas → Spausdinimo sritis → Apibrėžti. Jei sritį pavadinote pasirinkę Lakštas → Srities pavadinimas ir reiškiniai → Apibrėžti, tai šis pavadinimas bus matomas spausdinimo sričių sąraše ir jį galėsite pasirinkti.

Dešiniajame laukelyje galite įrašyti spausdinamos srities nuorodą arba pavadinimą. jei žymeklis yra Spausdinimo srities teksto laukelyje, galite pasirinkti sritį ir pele pažymėję sritį lakšte.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Kartojamos eilutės

Pasirinkite vieną ar kelias eilutes, spausdinamas kiekviename puslapyje. Dešiniajame laukelyje įrašykite eilutės nuorodą, pavyzdžiui, „1“ arba „$1“, arba „$2:$3“. Sąraše parinkta vartotojo apibrėžta. Galite pasirinkti nenurodyta, jei norite pašalinti eilučių pasikartojimą.

Galite apibrėžti pasikartojančias eilutes, tempdami pele skaičiuoklės dokumente, kai pelės žymeklis yra teksto laukelyje Pasikartojančios eilutės.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Kartojami stulpeliai

Pasirinkite vieną ar kelis stulpelius, spausdinamus kiekviename puslapyje. Dešiniajame teksto laukelyje įrašykite stulpelio nuorodą, pavyzdžiui, „A“ arba „AB“, arba „$C:$E“. Sąraše parinkta vartotojo apibrėžta. Galite pasirinkti nenurodyta, jei norite pašalinti stulpelių pasikartojimą.

Galite apibrėžti pasikartojančius stulpelius, tempdami pele skaičiuoklės dokumente, kai pelės žymeklis yra teksto laukelyje Pasikartojantys stulpeliai.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Paremkite mus!