Taisyti spausdinimo sritį

Atveria dialogo langą, kuriame galite nurodyti spausdinimo sritį. Galite nurodyti eilutes ar stulpelius, kurie turi būti kartojami kiekviename puslapyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis


Eilučių arba stulpelių spausdinimas kiekviename lape

Spausdinimo sričių naudojimas skaičiuoklės dokumente

Spausdinimo sritis

Leidžia keisti apibrėžtą spausdinamą sritį.

Pasirinkite nenurodyta, jei norite pašalinti spausdinamą sritį iš esamo skaičiuoklės dokumento. Pasirinkite esamas lakštas, jei norite lakštą nustatyti kaip spausdinamą sritį. Pasirinkite parinkti, jei norite apibrėžti spausdinamą sritį. Pasirinkę vartotojo apibrėžta, galėsite patys nurodyti spausdinamą sritį, kurią jau apibrėžėte pasirinkę Formatas → Spausdinimo sritis → Apibrėžti. Jei sritį pavadinote pasirinkę Lakštas → Srities pavadinimas ir reiškiniai → Apibrėžti, tai šis pavadinimas bus matomas spausdinimo sričių sąraše ir jį galėsite pasirinkti.

Dešiniajame laukelyje galite įrašyti spausdinamos srities nuorodą arba pavadinimą. jei žymeklis yra Spausdinimo srities teksto laukelyje, galite pasirinkti sritį ir pele pažymėję sritį lakšte.

Suskleisti. Išskleisti

Spustelėjus mygtuką Suskleisti dialogo langas sumažinamas iki įvesties lauko dydžio. Šitaip lengviau lakšte pažymėti norimą langelių bloką. Mygtukas pavadinimas tuomet pasikeičia į Išskleisti. Jį spustelėjus dialogo langas atstatomas į pradinį dydį.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Piktograma

Suskleisti

Piktograma

Išskleisti

Kartojamos eilutės

Pasirinkite vieną ar kelias eilutes, spausdinamas kiekviename puslapyje. Dešiniajame laukelyje įrašykite eilutės nuorodą, pavyzdžiui, „1“ arba „$1“, arba „$2:$3“. Sąraše parinkta vartotojo apibrėžta. Galite pasirinkti nenurodyta, jei norite pašalinti eilučių pasikartojimą.

Galite apibrėžti pasikartojančias eilutes, tempdami pele skaičiuoklės dokumente, kai pelės žymeklis yra teksto laukelyje Pasikartojančios eilutės.

Suskleisti. Išskleisti

Spustelėjus mygtuką Suskleisti dialogo langas sumažinamas iki įvesties lauko dydžio. Šitaip lengviau lakšte pažymėti norimą langelių bloką. Mygtukas pavadinimas tuomet pasikeičia į Išskleisti. Jį spustelėjus dialogo langas atstatomas į pradinį dydį.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Piktograma

Suskleisti

Piktograma

Išskleisti

Kartojami stulpeliai

Pasirinkite vieną ar kelis stulpelius, spausdinamus kiekviename puslapyje. Dešiniajame teksto laukelyje įrašykite stulpelio nuorodą, pavyzdžiui, „A“ arba „AB“, arba „$C:$E“. Sąraše parinkta vartotojo apibrėžta. Galite pasirinkti nenurodyta, jei norite pašalinti stulpelių pasikartojimą.

Galite apibrėžti pasikartojančius stulpelius, tempdami pele skaičiuoklės dokumente, kai pelės žymeklis yra teksto laukelyje Pasikartojantys stulpeliai.

Suskleisti. Išskleisti

Spustelėjus mygtuką Suskleisti dialogo langas sumažinamas iki įvesties lauko dydžio. Šitaip lengviau lakšte pažymėti norimą langelių bloką. Mygtukas pavadinimas tuomet pasikeičia į Išskleisti. Jį spustelėjus dialogo langas atstatomas į pradinį dydį.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Piktograma

Suskleisti

Piktograma

Išskleisti

Paremkite mus!