Išvalyti

Pašalina apibrėžtą spausdinamą sritį.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis →Valyti

From the tabbed interface:

Choose Layout - Clear Print Ranges tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Clear.

From toolbars:

Icon Clear Print Ranges

Clear Print Ranges


Paremkite mus!