Apibrėžti

Apibrėžia aktyvų langelį ar pasirinktą langelių sritį kaip spausdinamą sritį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Nurodyti sritį.


Paremkite mus!