Apibrėžti

Apibrėžia aktyvų langelį ar pasirinktą langelių sritį kaip spausdinamą sritį.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Nurodyti sritį.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Print Area tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Define

From toolbars:

Icon Define Print Area

Define Print Area


Paremkite mus!