Spausdinamos sritys

Nustato spausdinamas sritis. Spausdinami tik spausdinamos srities langeliai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis


Note Icon

Jei nenorite nurodyti spausdinamos srities rankiniu būdu, skaičiuoklė automatiškai priskiria spausdinamą sritį, kuri apima visus netuščius langelius.


Apibrėžti

Apibrėžia aktyvų langelį ar pasirinktą langelių sritį kaip spausdinamą sritį.

Pridėti

Prideda esamą pasirinkimą prie spausdinimo srities.

Išvalyti

Pašalina apibrėžtą spausdinamą sritį.

Taisa

Opens a dialog where you can specify the print range.

Paremkite mus!