Lakštas

Nurodo elementus, kurie turi būti įtraukti į visų puslapių spaudinį su esamo puslapio stiliumi. Papildomai galite nurodyti spausdinimo tvarką, pirmą spausdinamą puslapį ir puslapio mastelį.

Jei norite tai atlikti…

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


Spaudinys

Nurodo, kurie skaičiuoklės dokumento elementai spausdinami.

Stulpelių ir eilučių antraštės

Pasirenkate, ar norite spausdinti eilutės ir stulpelio antraštes.

Tinklelis

Spausdinami kiekvieno langelio rėmeliai kaip tinklelis. Jei norite matyti ekrane, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklėPeržiūraTinklelio linijos.

Komentarai

Spausdinami skaičiuoklės dokumente aprašyti komentarai. Jie spausdinami atskirame puslapyje kartu su atitinkamo langelio nuoroda.

Objektai ir paveikslai

Apima visus įterptus objektus (jei spausdinama) ir paveikslus.

Diagramos

Spausdina į dokumentą įterptas diagramas.

Braižomi objektai

Apima brėžinius spausdinamame dokumente.

Formulės

Spausdina langeliuose formules vietoj jų rezultato.

Nulinės reikšmės

Nurodo, kad langelis su nuline reikšme spausdinamas.

Puslapių spausdinimo tvarka

Nurodo, kokia tvarka lakšto duomenys yra spausdinami, kai duomenys netelpa į puslapį.

Iš viršaus į apačią, tada dešinėn

Spausdina vertikaliai nuo kairiojo stulpelio iki lakšto apačios.

Iš kairės į dešinę ir žemyn

Spausdina horizontaliai nuo viršutinės eilutės iki lakšto dešiniojo stulpelio.

Pirmojo puslapio numeris

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

Mastelis

Nustato spausdinamo dokumento mastelį.

Mastelio keitimas

Pasirinkite mastelį iš sąrašo. Atitinkama kontrolė rodoma prie komandų sąrašo laukelio.

Sumažinti arba padidinti spaudinio turinį

Nurodo mastelio koeficientą, taikomą visiems spausdinamiems puslapiams.

Mastelio koeficientas

Įrašykite mastelio koeficientą. Koeficientas, mažesnis už 100, sumažina puslapius, didesnis – padidina puslapius.

Shrink print range(s) to width/height

Nustato didžiausią puslapių horizontaliai (plotis) ir vertikaliai (aukštis) skaičių, kuris spausdinamas kiekvienam lakštui su esamu Puslapio stiliumi.

Plotis puslapiais:

Įrašykite, koks didžiausias puslapių skaičius bus spausdinamas horizontaliai.

Aukštis puslapiais:

Įrašykite didžiausią vertikaliai spausdinamų puslapių skaičių .

Shrink print range(s) to number of pages

Nustato didžiausią skaičių puslapių , kuris bus spausdinami kiekviename lakšte su esamu Puslapio stiliumi. Mastelis bus automatiškai pritaikytas prie spausdinamo puslapių skaičiaus.

Puslapių skaičius

Įrašykite spausdinamų puslapių skaičių.

Paremkite mus!