Sulieti ir centruoti langelius

Sujungia arba išskaido pažymėtus langelius į vieną ir išcentruoja jame esantį turinį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatuoti → Sulieti langelius → Sulieti ir centruoti langelius


Sulietas langelis įgyją pirmojo suliejamo langelio pavadinimą. Sulieti langeliai negali būti antrą kartą suliejami. Suliejama tik stačiakampė langelių sritis, keleto atskirų sričių sulieti negalima.

Note Icon

Jei apjungiamuose langeliuose yra informacijos, tai parodomas saugumo dialogo langas.


Galimos trys parinktys:

Warning Icon

Suliejus langelius, gali lentelių formulėse atsirasti skaičiavimo klaidų.


Paremkite mus!