Slėpti

Paslepia pasirinktas eilutes, stulpelius arba atskirus lakštus.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteFormatas → Eilutės → Slėpti.

PasirinkiteFormatas → Stulpeliai→ Slėpti.

Pasirinkite Lakštas → Šalinti lakštą


Pasirinkite eilutes ar stulpelius, kuriuos norite paslėpti, ir pasirinkite Formatas → Eilutės →Slėpti arba Formatas → Stulpeliai → Slėpti.

Galite paslėpti lakštą pažymėję lakšto ąselę ir pasirinkę Formatas → Lakštas → Slėpti. Paslėpti lakštai nespausdinami, nebent jie patenka į spausdinimo sritį.

Note Icon

Eilutės ar stulpelio antraštės lūžis parodo, ar eilutė ar stulpelis yra paslėptas.


Parodyti paslėptas eilutes, stulpelius arba lakštus

  1. Pasirinkti sritį su paslėptais objektais. Galite naudoti langelį virš 1 eilutės ar prie A stulpelio. Jei norite parodyti lakštus, šį žingsnį galite praleisti.

  2. Pasirinkite Formatas → Eilutės arba stulpeliai → Rodyti arba Formatas → Lakštas → Rodyti.

Paremkite mus!