Optimalūs eilučių aukščiai

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteFormatas → Eilutės → Optimalus aukštis


Pridėti

Nustato papildomus tarpus tarp didžiausio ženklo eilutėje ir langelio rėmelio.

Numatytoji reikšmė

Atkurti optimalaus eilutės aukščio numatytąsias reikšmes.

Paremkite mus!