Create Names

Leidžia automatiškai pavadinti keletą langelių sričių.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Lakštas → Pavadinti sritys arba reiškiniai → Kurti.


Pasirinkite sritį, kurioje yra visos norimos pavadinti sritys. Tuomet pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys ir reiškiniai → Kurti. Atveriamas Pavadinimo kūrimo dialogo langas, kuriame galite pasirinkti norimas parinktis.

Sukurti vardą iš

Apibrėžia, kuri dokumento dalis naudojama kuriant pavadinimą.

Viršutinė eilutė

Sukuria sričių pavadinimus iš viršutinės pasirinktos srities eilutės įrašų.Kiekvienam stulpeliui priskiriamas atskiras pavadinimas ir langelių nuoroda.

Kairysis stulpelis

Sukuria sričių pavadinimus iš pirmojo pasirinktos srities stulpelio įrašų.Kiekvienai eilutei priskiriamas atskiras pavadinimas ir langelių nuoroda.

Apatinė eilutė

Sukuria sričių pavadinimus iš apatinės pasirinktos srities eilutės įrašų.Kiekvienam stulpeliui priskiriamas atskiras pavadinimas ir langelių nuoroda.

Dešinysis stulpelis

Sukuria sričių pavadinimus iš paskutiniojo pasirinktos srities stulpelio įrašų.Kiekvienai eilutei priskiriamas atskiras pavadinimas ir langelių nuoroda.

Paremkite mus!