Pavadintos sritys ir reiškiniai

Leidžiama pavadinti atskiras skaičiuoklės dokumento sritis. Pavadinę atskiras sritis, galite lengvai naršyti skaičiuoklės dokumentuose ir ieškoti atitinkamos informacijos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Pavadinta sritis arba reiškinys.


Apibrėžti

Atveriamas dialogo langas, kuriame galite nurodyti pasirinktos srities arba reiškinio pavadinimą.

Įterpti

Įterpia apibrėžtą pavadintą langelių sritį į nurodytą vietą.

Taikyti

Leidžia automatiškai pavadinti keletą langelių sričių.

Etiketės

Atveria dialogo langą, kuriame galite apibrėžti žymių sritį.

Paremkite mus!