Operacijos „LibreOffice“ skaičiuoklėje

„LibreOffice“ skaičiuoklės operacijos:

Aritmetiniai veiksmai

Šios operacijos grąžina skaitines reikšmes.

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

+ (sudėtis)

Sudėtis

1+1

- (atimtis)

Atimtis

2-1

- (minus)

Inversija

-5

* (žvaigždutė)

Daugyba

2*2

/ (pasviras brūkšnys)

Dalyba

9/3

% (procentas)

Procentas

15%

^ (laipsnio ženklas)

Kėlimas laipsniu

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Palyginimo operacijos

Šių operacijų rezultatas yra tiesa arba netiesa.

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

= (lygybė)

Lygu

A1=B1

> (daugiau)

Daugiau

A1>B1

< (mažiau)

Mažiau

A1

>= (daugiau arba lygu)

Daugiau arba lygu

A1>=B1

<= (mažiau arba lygu)

Mažiau arba lygu

A1<=B1

<> (nelygu)

Nelygu

A1<>B1


Operacijos su tekstu

Operacija sujungia atskirus tekstinius fragmentus į vieną.

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

& (ir)

tekstas sujungtas AND

"pelė" & "žirnis" rezultatas yra "pelėžirnis"


Operacijos su nuorodomis

Šios operacijos rezultatas yra nė vieno, vieno ar daugiau langelių sritis.

Aukščiausio pirmumo sritis, tuomet sankirta, galiausiai apjungimas.

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

: (dvitaškis)

Sritis

A1:C108

! (šauktukas)

Sankirta

SUM(A1:B6!B5:C12)

Apskaičiuoja sankirtos langelių sumą; pavyzdyje rezultatas yra langelių B5 ir B6 turinių suma.

~ (tildė)

Susiejimas arba sujungimas

Iš dviejų nuorodų grąžinamas nuorodų sąrašas, kuris sudarytas apjungus kairiąją nuorodos dalį su dešiniąja. Dvigubi įrašai nurodomi du kartus. Žiūrėkite pastabas pateiktas po lentele.


note

Nuorodų jungimas naudojant tildės ženklą buvo įtrauktas vėliau. Todėl jei dokumentą, kuriame panaudotas tildės ženklas, atversite ankstesnėje programos versijoje, bus rodoma klaida. Nuorodų sąrašo negalima naudoti masyvų formulėse.


Paremkite mus!