Statistinių funkcijų penkta dalis

SKEWP

Apskaičiuojama skirstinio asimetrija pagal atsitiktinio kintamojo populiaciją.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.1 versijos.


Sintaksė

SKEWP(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodyti bent trys parametrai.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdžiai

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2329985562

SKEWP(A1:A6) returns 0.2329985562, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

DEVSQ

Grąžina imties vidurkių kvadratinių nuokrypių sumą.

Sintaksė

DEVSQ(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=DEVSQ(A1:A50)

FORECAST

Ekstrapoliuoja būsimą reikšmę pagal x ir y reikšmes.

Sintaksė

FORECAST(reikšmė; duomenys y; duomenys x)

Reikšmė – x reikšmė, su kuria apskaičiuojama tiesinės regresijos y reikšmė.

Duomenys y – žinomų y reikšmių masyvas arba sritis.

Duomenys x – žinomų x reikšmių masyvas arba sritis.

Pavyzdys

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) grąžina y reikšmę, kai x yra 50, jei toliau nurodytų sričių reikšmės yra susietos tiesine priklausomybe.

FORECAST.LINEAR

Ekstrapoliuoja būsimą reikšmę pagal x ir y reikšmes.

Sintaksė

FORECAST.LINEAR(reikšmė; duomenys y; duomenys x)

Reikšmė – x reikšmė, su kuria apskaičiuojama tiesinės regresijos y reikšmė.

Duomenys y – žinomų y reikšmių masyvas arba sritis.

Duomenys x – žinomų x reikšmių masyvas arba sritis.

Pavyzdys

=FORECAST.LINEAR(50;A1:A50;B1;B50) grąžina y reikšmę, kai x yra 50, jei toliau nurodytų sričių reikšmės yra susietos tiesine priklausomybe.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

NORM.S.DIST

Grąžina standartinio normaliojo kaupiamojo pasiskirstymo funkciją. Pasiskirstymo vidurkis lygus 0, o standartinis nuokrypis lygus 1.

Sintaksė

NORM.S.DIST(skaičius; kumulatyvumas)

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas standartinis normalusis kaupiamasis pasiskirstymas.

Kumuliatyvumas – 0 arba NETIESA skaičiuoja tikimybės tankio funkciją. Jei reikšmė bet kokia kita arba TIESA, skaičiuoja skirstinio funkciją.

Pavyzdys

=NORM.S.DIST(1;0) grąžina 0,2419707245.

=NORM.S.DIST(1;1) grąžina 0,8413447461. Srities standartinio normaliojo pasiskirstymo kreivėje į kairę nuo X reikšmės 1 yra 84% visos srities.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

NORM.S.INV

Grąžina atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

Sintaksė

NORM.S.INV(skaičius)

Skaičius – atvirkštinio standartinio normaliojo pasiskirstymo tikimybė.

Pavyzdys

=NORM.S.INV(0,908789) grąžina 1,333334673.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

NORMSDIST

Grąžina standartinio normaliojo kaupiamojo pasiskirstymo funkciją. Pasiskirstymo vidurkis lygus 0, o standartinis nuokrypis lygus 1.

GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

Sintaksė

NORMSDIST(skaičius)

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas standartinis normalusis kaupiamasis pasiskirstymas.

Pavyzdys

=NORMSDIST(1) grąžina 0,84. Srities standartinio normaliojo pasiskirstymo kreivėje į kairę nuo X reikšmės 1 yra 84% visos srities.

NORMSINV

Grąžina atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

Sintaksė

NORMSINV(skaičius)

Skaičius – atvirkštinio standartinio normaliojo pasiskirstymo tikimybė.

Pavyzdys

=NORMSINV(0,908789) grąžina 1,3333.

PERMUT

Grąžina duotų objektų perstatymų skaičių.

Sintaksė

PERMUT(1 skaičius; 2 skaičius)

1 skaičius – visų elementų skaičius.

2 skaičius – kiekvieno derinio elementų skaičius.

Pavyzdys

=PERMUT(6;3) grąžina 120. Iš 6 žaidimo kortų išrinkti 3 kortas yra 120 galimybių.

PERMUTATIONA

Grąžina duotų objektų perstatymų skaičių (su pasikartojimais).

Sintaksė

PERMUTATIONA(1 skaičius; 2 skaičius)

1 skaičius – visų elementų skaičius.

2 skaičius – kiekvieno derinio elementų skaičius.

Pavyzdys

Kiek yra galimybių pasirinkti 2 elementus iš 11?

=PERMUTATIONA(11;2) grąžina 121.

=PERMUTATIONA(6;3) grąžina 216. Ištraukti 3 kortas iš 6 yra 216 galimybių, jei ištraukta korta grąžinama atgal.

PROB

Grąžina tikimybę, kad reikšmė yra tarp nurodytų dviejų rėžių. Jei nenurodytas galinis rėžis, tai funkcija apskaičiuoja tikimybę, kad duota reikšmės lygi pradiniam rėžiui.

Sintaksė

PROB(duomuo; tikimybė; pradžia [; pabaiga])

Duomenys – masyvas arba rangas imtyje.

Tikimybė – atitinkamų tikimybių masyvas arba sritis.

Pradžios rėžis – intervalo, kurio tikimybės yra sumuojamos, pradinė reikšmė

Pabaigos rėžis (papildomas) – intervalo, kurio tikimybės sumuojamos, pabaigos reikšmė. Jei parametras nenurodytas, tai skaičiuojama pradžios rėžiotikimybė.

Pavyzdys

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) grąžina tikimybę, su kuria srities A1:A50 reikšmė yra intervale tarp 50 ir 60. Kiekviena srities A1:A50 reikšmė turi tikimybę srityje B1:B50.

RANK

Grąžina skaičiaus rangą imtyje.

Sintaksė

RANK(reikšmė; duomuo [;tipas])

Reikšmė, kurios rangas nustatomas.

Duomenys – masyvas arba rangas imtyje.

Tipas (papildomas) – eilės tvarka.

Tipas =0 reiškia mažėjimą nuo paskutinės masyvo reikšmės iki pirmos (numatyta),

Tipas = 1 reiškia didėjantis nuo pirmosios masyvo reikšmės iki paskutinės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=RANK(A10;A1:A50) grąžina reikšmės A10 užimamą vietą reikšmių srityje A1:A50. Jei reikšmės nėra srityje, parodoma klaida.

RANK.AVG

Grąžina statistinį duotos reikšmės rangą duotame masyve. Jei reikšmės dubliuojasi srityje, tai grąžinamas rangų vidurkis.

note

Skirtumas tarp funkcijų RANK.AVG ir RANK.EQ atsiranda, kai srityje dubliuojasi reikšmės. Funkcija RANK.EQ grąžina mažesnį rangą, o RANK.AVG grąžina vidurkį.


Sintaksė

RANK.AVG(reikšmė; duomuo[; tipas])

Reikšmė, kurios rangas nustatomas.

Duomenys – masyvas arba rangas imtyje.

Tipas (papildomas) – eilės tvarka.

Tipas =0 reiškia mažėjimą nuo paskutinės masyvo reikšmės iki pirmos (numatyta),

Tipas = 1 reiškia didėjantis nuo pirmosios masyvo reikšmės iki paskutinės.

Pavyzdys

=RANK.AVG(A10;A1:A50) grąžina reikšmės A10 užimamą vietą reikšmių srityje A1:A50. Jei reikšmės nėra srityje, parodoma klaida.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

RANK.EQ

Grąžina statistinį duotos reikšmės rangą duotame masyve. Jei reikšmės dubliuojasi srityje, tai grąžinamas tas pats rangas.

note

Skirtumas tarp funkcijų RANK.AVG ir RANK.EQ atsiranda, kai srityje dubliuojasi reikšmės. Funkcija RANK.EQ grąžina mažesnį rangą, o RANK.AVG grąžina vidurkį.


Sintaksė

RANK.EQ(reikšmė; duomuo [; tipas])

Reikšmė, kurios rangas nustatomas.

Duomenys – masyvas arba rangas imtyje.

Tipas (papildomas) – eilės tvarka.

Tipas =0 reiškia mažėjimą nuo paskutinės masyvo reikšmės iki pirmos (numatyta),

Tipas = 1 reiškia didėjantis nuo pirmosios masyvo reikšmės iki paskutinės.

Pavyzdys

=RANK.EQ(A10;A1:A50) grąžina reikšmės A10 užimamą vietą reikšmių srityje A1:A50. Jei reikšmės nėra srityje, parodoma klaida.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

SKEW

Grąžina pasiskirstymo pražulnumus.

Sintaksė

SKEW(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent trys reikšmės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=SKEW(A1:A50) apskaičiuoja nurodytų duomenų pražulnumo reikšmę.

SLOPE

Grąžina tiesinės regresijos tiesės krypties koeficientą. Krypties koeficientas pridedamas prie duomenų taškų aibės y ir x reikšmių.

Sintaksė

SLOPE(y duomenys; x duomenys)

Y duomenys – duomenų masyvas arba matrica.

X duomenys – duomenų masyvas arba matrica.

Pavyzdys

=SLOPE(A1:A50;B1:B50)

STANDARDIZE

Atsitiktines reikšmes konvertuoja į normalizuotas.

Sintaksė

STANDARDIZE(skaičius; vidurkis; standartinis nuokrypis)

Skaičius – standartizuojama reikšmė.

Vidurkis – aritmetinis pasiskirstymo vidurkis.

Standartinis nuokrypis – pasiskirstymo standartinis nuokrypis.

Pavyzdys

=STANDARDIZE(11;10;1) grąžina 1. Skaičius 11 normaliajame pasiskirstyme su vidurkiu 10 ir standartiniu nuokrypiu 1 yra daug didesnis už vidurkį 10, nes reikšmė 1 yra didesnė už standartinio normalaus pasiskirstymo vidurkį.

STDEV

Grąžina standartinį imties nuokrypį.

Sintaksė

STDEV(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent dvi reikšmės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=STDEV(A1:A50) grąžina nurodytų duomenų standartinį nuokrypį.

STDEV.P

Apskaičiuoja duotos populiacijos standartinį nuokrypį.

Sintaksė

STDEV.P(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=STDEV.P(A1:A50) grąžina duotos duomenų srities standartinį nuokrypį.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.P

STDEV.S

Apskaičiuoja duotos populiacijos imties standartinį nuokrypį.

Sintaksė

STDEV.S(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent dvi reikšmės.

Pavyzdys

=STDEV.A(A1:A50) grąžina duotos duomenų srities standartinį nuokrypį.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.STDEV.S

STDEVA

Grąžina standartinį imties nuokrypį. Tekstas prilyginamas nuliui.

Sintaksė

STDEVA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent dvi reikšmės. Tekstinė reikšmė lygi 0.

Pavyzdys

=STDEVA(A1:A50) grąžina duotos srities standartinį nuokrypį.

STDEVP

Apskaičiuoja duotos populiacijos standartinį nuokrypį.

Sintaksė

STDEVP(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=STDEVA(A1:A50) grąžina duotos duomenų srities standartinį nuokrypį.

STDEVPA

Apskaičiuoja duotos populiacijos standartinį nuokrypį.

Sintaksė

STDEVPA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Tekstinė reikšmė lygi 0.

Pavyzdys

=STDEVPA(A1:A50) grąžina duotos duomenų srities standartinį nuokrypį.

STEYX

Grąžina kiekvienai w reikšmei prognozuojamos y reikšmės standartinę klaidą regresijoje.

Sintaksė

STEYX(y duomenys; x duomenys)

Y duomenys – duomenų masyvas arba matrica.

X duomenys – duomenų masyvas arba matrica.

Pavyzdys

=STEYX(A1:A50;B1:B50)

T.DIST

Grąžina t-pasiskirstymą.

Sintaksė

T.DIST(skaičius; laisvės laipsnis; kumuliatyvumas)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas t-pasiskirstymas.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Kumuliatyvumas = 0 arba NETIESA, tai skaičiuojama tankio funkcijos tikimybė. Kitais atvejais arba TIESA skaičiuojama kumuliatyvi skirstinio funkcija.

Pavyzdys

=T.DIST(1; 10; TRUE) returns 0,8295534338

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.DIST.2T

Apskaičiuoja dvipusį Stjudento T pasiskirstymą – tikimybinį pasiskirstymą naudojamą mažų imčių hipotezių tikrinimui.

Sintaksė

T.DIST.2T(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas t-pasiskirstymas.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Pavyzdys

=T.DIST.2T(1; 10) grąžina 0,3408931323.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.DIST.RT

Apskaičiuoja kairės pusės Stjudento T pasiskirstymą – tikimybinį pasiskirstymą naudojamą mažų imčių hipotezių tikrinimui.

Sintaksė

T.DIST.RT(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas t-pasiskirstymas.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Pavyzdys

=T.DIST.RT(1; 10) grąžina 0,1704465662.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.INV

Rezultatas yra vienpusis atvirkštinis t-pasiskirstymas.

Sintaksė

T.INV(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – tikimybė susieta su vienpusiu t-pasiskirstymu.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Pavyzdys

=T.INV(0,1;6) grąžina -1,4397557473.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV

T.INV.2T

Apskaičiuoja atvirkštinį dvipusį Stjudento T pasiskirstymą – tikimybinį pasiskirstymą naudojamą mažų imčių hipotezių tikrinimui.

Sintaksė

T.INV.2T(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – tikimybė, susieta su dvipusiu t-pasiskirstymu.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Pavyzdys

=T.INV.2T(0,25; 10) grąžina 1,221255395.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

T.TEST

Apskaičiuoja Stjudento t kriterijų.

Sintaksė

T.TEST(1 duomenys; 2 duomenys; veiksena; tipas)

1 duomenys – priklausomas masyvas ar duomenų sritis.

2 duomenys – priklausomas masyvas ar duomenų sritis.

Jei veiksena = 1, apskaičiuojamas vienpusis testas, jei veiksena = 2, apskaičiuojamas dvipusis testas.

Tipas – t testo tipas. Tipas 1 reiškia porinį. Tipas 2 reiškia dvi imtys su lygiomis dispersijomis. Tipas 3 reiškia dvi imtys su nelygiomis didpersijomis.

Pavyzdys

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.T.TEST

TDIST

Grąžina t-pasiskirstymą.

Sintaksė

TDIST(skaičius; laisvės laipsnis; veiksena)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas t-pasiskirstymas.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Jei veiksena = 1, apskaičiuojamas vienpusis testas, jei veiksena = 2, apskaičiuojamas dvipusis testas.

Pavyzdys

=TDIST(12;5;1)

TINV

Rezultatas yra atvirkštinis t-pasiskirstymas.

Sintaksė

TINV(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – tikimybė, susieta su dvipusiu t-pasiskirstymu.

Laisvės laipsnis – t-pasiskirstymo laisvės laipsnių skaičius.

Pavyzdys

=TINV(0,1;6) grąžina 1,94

TTEST

Apskaičiuoja Stjudento t kriterijų.

Sintaksė

TTEST(1 duomenys; 2 duomenys; veiksena; tipas)

1 duomenys – priklausomas masyvas ar duomenų sritis.

2 duomenys – priklausomas masyvas ar duomenų sritis.

Jei veiksena = 1, apskaičiuojamas vienpusis testas, jei veiksena = 2, apskaičiuojamas dvipusis testas.

Tipas – t testo tipas. Tipas 1 reiškia porinį. Tipas 2 reiškia dvi imtys su lygiomis dispersijomis. Tipas 3 reiškia dvi imtys su nelygiomis didpersijomis.

Pavyzdys

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

VAR

Apskaičiuoja imties dispersiją.

Sintaksė

VAR(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent dvi reikšmės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Apskaičiuoja esamos populiacijos dispersiją.

Sintaksė

VAR.P(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=VAR.P(A1:A50)

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.P

VAR.S

Apskaičiuoja imties dispersiją.

Sintaksė

VAR.S(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent dvi reikšmės.

Pavyzdys

=VAR.S(A1:A50)

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARA

Apskaičiuoja imties dispersiją. Tekstinė reikšmė laikoma 0.

Sintaksė

VARA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent dvi reikšmės.

Pavyzdys

=VARA(A1:A50)

VARP

Apskaičiuoja esamos populiacijos dispersiją.

Sintaksė

VARP(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=VARP(A1:A50)

VARPA

Apskaičiuoja esamos populiacijos dispersiją. Tekstinė reikšmė lygi 0.

Sintaksė

VARPA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Grąžina Veibulo skirstinio reikšmes.

Veibulo skirstinys yra tolygus tikimybinis skirstinys su parametrais alfa > 0 ir beta > 0.

Jei C yra 0, WEIBULL skaičiuoja tikimybės tankio funkciją.

Jei C yra 1, WEIBULL skaičiuoja kumuliatyvią skirstinio funkciją.

Sintaksė

WEIBULL(skaičius; alfa; beta; C)

Skaičius – reikšmė, su kuria skaičiuojamas Veibulo skirstinys.

Alfa – Veibulo skirstinio parametras.

Beta – Veibulo skirstinio mastelio parametras.

C – funkcijos tipas.

Pavyzdys

=WEIBULL(2;1;1;1) grąžina 0,86.

Taip pat skaitykite Wiki puslapį.

WEIBULL.DIST

Grąžina Veibulo skirstinio reikšmes.

Veibulo skirstinys yra tolygus tikimybinis skirstinys su parametrais alfa > 0 ir beta > 0.

Jei C yra 0, WEIBULL.DIST skaičiuoja tikimybės tankio funkciją.

Jei C yra 1, WEIBULL.DIST skaičiuoja kumuliatyvią skirstinio funkciją.

Sintaksė

WEIBULL.DIST(skaičius; alfa; beta; C)

Skaičius – reikšmė, su kuria skaičiuojamas Veibulo skirstinys.

Alfa – Veibulo skirstinio parametras.

Beta – Veibulo skirstinio mastelio parametras.

C – funkcijos tipas.

Pavyzdys

=WEIBULL.DIST(2;1;1;1) grąžina 0,8646647168.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Taip pat skaitykite Wiki puslapį.

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

Paremkite mus!