Statistinių funkcijų ketvirta dalis

AVERAGEIF

Grąžina visų srities langelių reikšmių, tenkinančių duotą sąlygą, aritmetinį vidurkį. Funkcija AVERAGEIF susumuoja visus rezultatus, kurie tenkina loginę sąlygą, ir padalija iš jų skaičiaus.

AVERAGEIFS

Grąžina visų srities langelių reikšmių, tenkinančių duotą sudėtinę sąlygą, aritmetinį vidurkį. Funkcija AVERAGEIFS susumuoja visus rezultatus, kurie tenkina logines sąlygas, ir padalija iš jų skaičiaus.

AVEDEV

Grąžina duomenų absoliučių nuokrypių nuo jų vidurkių vidurkį. Parodo sklaidą duomenų aibe.

Sintaksė

AVEDEV(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Grąžina argumentų aritmetinį vidurkį.

Sintaksė

AVERAGE(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Grąžina argumentų aritmetinį vidurkį. Tekstinė reikšmė lygi 0.

Sintaksė

AVERAGEA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=AVERAGEA(A1:A50)

MAEDIAN

Grąžina skaičių aibės medianą. Jei aibėje yra nelyginis skaičius elementų, grąžinama vidurinė variacinės eilutės reikšmė. Jei elementų skaičius lyginis, grąžinama dviejų vidurinių reikšmių vidurkis.

Sintaksė

MEDIAN(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

nelyginis elementų skaičius: =MEDIAN(1;5;9;20;21) grąžina 9.

lyginis skaičių elementas:=MEDIAN(1;5;9;20) grąžina skaičių 5 ir 9 aritmetinį vidurkį 7.

MAX

Grąžina didžiausią reikšmę.

Grąžina 0, jei langelių srityje nėra skaitinių reikšmių arba klaidos. Funkcijos MIN() ir MAX() nepaiso tekstinių langelių. Jos grąžina 0, jei srityje nėra reikšmės (skaitinės ar tekstinės) ir nėra klaidos. Jei langelyje yra raidžių eilutė, pvz. MIN ("eilutė"), tai funkcija MIN() arba MAX() grąžina klaidą.

Sintaksė

MAX(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) grąžina didžiausią reikšmę.

=MAX(A1:B100) grąžina didžiausią srities reikšmę.

MAXA

Grąžina srities didžiausią reikšmę. Priešingai nei MAX, galima įvesti tekstą. Teksto reikšmė yra 0.

Funkcijos MINA() ir MAXA() grąžina 0, jei nėra reikšmių (skaitinių ar tekstinių) arba yra klaida.

Sintaksė

MAXA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=MAX(A1;A2;A3;50;100;"tekstas") grąžina didžiausią reikšmę.

=MAXA(A1:B100) grąžina didžiausią srities reikšmę.

MIN

Grąžina mažiausią reikšmę.

Grąžina 0, jei langelių srityje nėra skaitinių reikšmių arba klaidos. Funkcijos MIN() ir MAX() nepaiso tekstinių langelių. Jos grąžina 0, jei srityje nėra reikšmės (skaitinės ar tekstinės) ir nėra klaidos. Jei langelyje yra raidžių eilutė, pvz. MIN ("eilutė"), tai funkcija MIN() arba MAX() grąžina klaidą.

Sintaksė

MIN(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=MIN(A1:B100) grąžina mažiausią srities reikšmę.

MINA

Grąžina mažiausią aibės elementą. Galima įvesti ir tekstą. Teksto reikšmė 0.

Funkcijos MINA() ir MAXA() grąžina 0, jei nėra reikšmių (skaitinių ar tekstinių) arba yra klaida.

Sintaksė

MINA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=MINA(1;"tekstas";20) grąžina 0.

=MIN(A1:B100) grąžina mažiausią srities reikšmę.

MODE

Grąžina dažniausiai pasikartojantį imties elementą. Jei imtyje yra keli tiek pat kartų pasikartojantys elementai, tai grąžina mažiausią elementą. Kai elementas nepasikartoja bent du kartus, pasirodo klaidos pranešimas.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

MODE(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Grąžina statistinių modų (dažniausiai pasikartojančių aibės elementų) vertikalų masyvą su patiktų skaičių sąrašu.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

MODE.MULT(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

warning

Kadangi MODE.MULT grąžina reikšmių masyvą, tai funkcija turi būti įvesta kaip masyvo formulė. Jei funkcija neįvesta kaip masyvo formulė, tai tik pirmoji moda yra grąžinama, o funkcija tampa tokia pat kaip funkcija MODE.SNGL.


Pavyzdys

=MODE.MULT(A1:A50)

MODE.SNGL

Grąžina dažniausiai pasikartojantį masyvo ar pažymėtos srities elementą. Jei srityje yra keli tiek pat kartų pasikartojantys elementai, tai grąžina mažiausią elementą. Kai elementas nepasikartoja bent du kartus, pasirodo klaidos pranešimas.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

MODE.SNGL(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

warning

Jei duomeny aibėje nėra pasikartojančio elementai, funkcija MODE.SNGL grąžina klaidos pranešimą „#VALUE!“.


Pavyzdys

=MODE.SNGL(A1:A50)

NEGBINOM.DIST

Grąžina neigiamą binominį tankį arba pasiskirstymo funkciją.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; kumuliatyvumas)

X – grąžinama reikšmė, jei testas nesėkmingas.

R – grąžinama reikšmė, jei testas sėkmingas.

SP – bandymo sėkmės tikimybė.

Jei kumuliatyvumas = 0 skaičiuojama tankio funkcija, jei kumuliatyvumas = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;0) grąžina 0,25.

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;1) grąžina 0,75.

NEGBINOMDIST

Grąžina neigiamą binominį pasiskirstymą.

Sintaksė

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X – grąžinama reikšmė, jei testas nesėkmingas.

R – grąžinama reikšmė, jei testas sėkmingas.

SP – bandymo sėkmės tikimybė.

Pavyzdys

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) returns 0,25.

NORM.DIST

Grąžina nuokrypio funkciją arba normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

NORM.DIST(skaičius; vidurkis; standartinis nuokrypis; C)

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas normalusis pasiskirstymas.

Vidurkis – pasiskirstymo vidurkis.

Standartinis nuokrypis – pasiskirstymo standartinis nuokrypis.

Jei C = 0, skaičiuojama tankio funkcija, jei C = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=NORM.DIST(70;63;5;0) grąžina 0,029945493.

=NORM.DIST(70;63;5;1) grąžina 0,9192433408.

NORM.INV

Grąžina atvirkštinį normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

NORM.INV(skaičius; vidurkis; standartinis nuokrypis)

Skaičius – tikimybės reikšmė, kuria remiantis nustatomas atvirkštinis norminis pasiskirstymas.

Vidurkis – norminio pasiskirstymo vidurkio reikšmė.

Standartinis nuokrypis – norminio pasiskirstymo standartinis nuokrypis.

Pavyzdys

=NORMINV(0,9;63;5) grąžina 69,4077578277. Jei vidutinis kiaušinis sveria 63 g su standartiniu nuokrypiu 5, tai yra 90% tikimybė, kad kiaušinis svers ne daugiau kaip 69,41 g.

NORMDIST

Grąžina nuokrypio funkciją arba normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

Sintaksė

NORMDIST(skaičius; vidurkis; standartinis nuokrypis [; sudėtinė])

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas normalusis pasiskirstymas.

Vidurkis – pasiskirstymo vidurkis.

Standartinis nuokrypis – pasiskirstymo standartinis nuokrypis.

C yra papildoma reikšmė. Jei C = 0, skaičiuojama tankio funkcija, jei C = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=NORMDIST(70;63;5;0) grąžina 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) grąžina 0,92.

NORMINV

Grąžina atvirkštinį normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

Sintaksė

NORMINV(skaičius; vidurkis; standartinis nuokrypis)

Skaičius – tikimybės reikšmė, kuria remiantis nustatomas atvirkštinis norminis pasiskirstymas.

Vidurkis – norminio pasiskirstymo vidurkio reikšmė.

Standartinis nuokrypis – norminio pasiskirstymo standartinis nuokrypis.

Pavyzdys

=NORMINV(0,9;63;5) grąžina 69,41. Jei vidutinis kiaušinis sveria 63 g su standartiniu nuokrypiu 5, tai yra 90% tikimybė, kad kiaušinis svers ne daugiau kaip 69,41 g.

PEARSON

Grąžina Pirsono koreliacijos koeficientą r.

Sintaksė

PEARSON(1 duomuo; 2 duomuo)

1 duomuo – pirmasis duomenų masyvas.

2 duomuo – antrasis duomenų masyvas.

Pavyzdys

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) grąžina abiejų aibių Pirsono koreliacijos koeficientą.

PERCENTILE

Grąžina duomenų masyvo alfa kvantilį. Funkcija grąžina išrikiuotos duomenų sekos nuo mažiausio (alfa = 0) iki didžiausio (alfa = 1) skalės reikšmę. Kai alfa = 25%, funkcija grąžina pirmą kvartilį; jei alfa = 50%, grąžina funkcijos MEDIAN reikšmę.

Sintaksė

PERCENTILE(duomuo; alfa)

Duomuo – duomenų masyvas.

Alfa – nurodo skalės tarp 0 ir 1 procentus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=PERCENTILE(A1:A50;0,1) grąžina duomenų aibės reikšmes, kurios sudaro 10% srities A1:A50 bendros duomenų skalės.

PERCENTILE.EXC

Grąžina pateiktos reikšmių srities alpha procentilę duotai alpha reikšmei intervale nuo 0 iki 1 (neįskaitant). A percentilė grąžina skalės reikšmę duomenų sekai nuo mažiausios (Alpha=0) iki didžiausios reikšmės (Alpha=1). Kai alpha = 25%, percentilė reiškia pirmą kvartilį, kai alpha = 50%, tai reiškia medianą.

warning

Jei alpha nėra 1/(n+1) kartotinis, kur n yra pateikto masyvo reikšmių skaičius, tai funkcija interpoliuoja tarp reikšmių duotame masyve ir apskaičiuoja procentilę. Tačiau jei alpha mažiau nei 1/(n+1) arba alpha daugiau nei n/(n+1), tai funkcija grąžina klaidą.


note

Skirtumas tarp funkcijų PERCENTILE.INC ir PERCENTILE.EXC yra tai, kad funkcija PERCENTILE.INC skaičiuoja reikšmę intervale tarp 0 ir 1 imtinai, o funkcijos PERCENTILE.EXC alfa reikšmė yra tarp 0 ir 1 neįskaitant.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

PERCENTILE.EXC(duomuo; alfa)

Duomuo – duomenų masyvas.

Alfa – nurodo skalės tarp 0 ir 1 procentus.

Pavyzdys

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) grąžina duomenų aibės reikšmes, kurios sudaro 10% srities A1:A50 bendros duomenų skalės.

PERCENTILE.INC

Grąžina duomenų masyvo alfa kvantilį. Funkcija grąžina išrikiuotos duomenų sekos nuo mažiausio (alfa = 0) iki didžiausio (alfa = 1) skalės reikšmę. Jei alfa = 25%, tai funkcija grąžina pirmą kvantilį, jei alfa = 50%, grąžina funkcijos MEDIAN reikšmę.

note

Skirtumas tarp funkcijų PERCENTILE.INC ir PERCENTILE.EXC yra tai, kad funkcija PERCENTILE.INC skaičiuoja reikšmę intervale tarp 0 ir 1 imtinai, o funkcijos PERCENTILE.EXC alfa reikšmė yra tarp 0 ir 1 neįskaitant.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

PERCENTILE.INC(duomuo; alfa)

Duomuo – duomenų masyvas.

Alfa – nurodo skalės tarp 0 ir 1 procentus.

Pavyzdys

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1) grąžina duomenų aibės reikšmes, kurios sudaro 10% srities A1:A50 bendros duomenų skalės.

PERCENTRANK

Grąžina imties reikšmių procentinį rangą.

Sintaksė

PERCENTRANK(duomuo; reikšmė [; reikšmingumas])

Duomuo – imties duomenų masyvas.

Reikšmė, kurios skaičiuojamas procentinis rangas.

Reikšmingumas – papildomas argumentas, kuris nurodo skaitmenų, iki kurių apvalinama procentinė reikšmė, skaičių.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=PERCENTRANK(A1:A50;50) grąžina reikšmės 50 procentinį rangą iš visų srities A1:A50 reikšmių. Jei 50 nepatenka į sritį, pasirodo klaidos pranešimas.

PERCENTRANK.EXC

Grąžina nurodytos reikšmės pateiktame masyve santykinę vietą tarp 0 ir 1 (neįskaitant).

note

Skirtumas tarp PERCENTRANK.INC ir PERCENTRANK.EXC yra tai, kad PERCENTRANK.INC skaičiuoja reikšmę intervale nuo 0 iki 1 imtinai, o funkcija PERCENTRANK.EXC skaičiuoja reikšmę intervale neįskaitant intervalo galų.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

PERCENTRANK.EXC(duomuo; reikšmė [; reikšmingumas])

Duomuo – duomenų imties masyvas.

Reikšmė, kurios skaičiuojamas procentinis rangas.

Reikšmingumas – papildomas argumentas, kuris nurodo skaitmenų, iki kurių apvalinama procentinė reikšmė, skaičių.

Pavyzdys

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) grąžina reikšmės 50 procentinį rangą iš visų srities A1:A50 reikšmių. Jei 50 nepatenka į sritį, pasirodo klaidos pranešimas.

PERCENTRANK.INC

Grąžina nurodytos reikšmės pateiktame masyve santykinę vietą tarp 0 ir 1 (įskaitant).

note

Skirtumas tarp PERCENTRANK.INC ir PERCENTRANK.EXC yra tai, kad PERCENTRANK.INC skaičiuoja reikšmę intervale nuo 0 iki 1 imtinai, o funkcija PERCENTRANK.EXC skaičiuoja reikšmę intervale neįskaitant intervalo galų.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

PERCENTRANK.INC(duomuo; reikšmė [; reikšmingumas])

Duomuo – imties duomenų masyvas.

Reikšmė, kurios skaičiuojamas procentinis rangas.

Reikšmingumas – papildomas argumentas, kuris nurodo skaitmenų, iki kurių apvalinama procentinė reikšmė, skaičių.

Pavyzdys

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) grąžina reikšmės 50 procentinį rangą iš visų srities A1:A50 reikšmių. Jei 50 nepatenka į sritį, pasirodo klaidos pranešimas.

PHI

Grąžina pasiskirstymo funkcijos reikšmę standartiniams norminiam pasiskirstymui.

Sintaksė

PHI(skaičius)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas standartinis normalusis pasiskirstymas.

Pavyzdys

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

POISSON

Grąžina Puasono skirstinį.

Sintaksė

POISSON(skaičius; vidurkis [; sudėtinė])

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas Puasono pasiskirstymas.

Vidurkis – Puasono skirstinio vidutinė reikšmė.

Jei C (papildomas) = 0 arba Netiesa, tai skaičiuojama tankio funkcija; jei C = 1 arba Tiesa, tai skaičiuojamas pasiskirstymas. Kai nenurodoma, numatytoji reikšmė laikoma Tiesa geresniam suderinamumui su kitomis programomis ir senesnėmis „LibreOffice“ versijomis.

Pavyzdys

=POISSON(60;50;1) grąžina 0,93.

POISSON.DIST

Grąžina Puasono skirstinį.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

POISSON.DIST(Number; Mean ; Cumulative)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojamas Puasono pasiskirstymas.

Vidurkis – Puasono skirstinio vidutinė reikšmė.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Pavyzdys

=POISSON.DIST(60;50;1) grąžina 0,9278398202.

QUARTILE

Grąžina duomenų imties kvartilį.

Sintaksė

QUARTILE(duomuo; tipas)

Duomuo – duomenų imties masyvas.

Tipas – kvartilio tipas. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% ir 4 = MAX.)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=QUARTILE(A1:A50;2) grąžina reikšmę, kuri 50% atitinka didžiausią ar mažiausią srities A1:A50 reikšmę.

QUARTILE.EXC

Grąžina pageidaujamą pridėtinių reikšmių diapazono kvartilį, grįstą intervalo nuo 0 iki 1 (įskaitant) procentiniu rangu.

note

Skirtumas tarp QUARTILE.INC ir QUARTILE.EXC yra tai, kad funkcijos QUARTILE.INC skaičiavimai grindžiami intervalo nuo 0 iki 1 (įskaitant) procentiniu rangu, o funkcija QUARTILE.EXC grindžiama intervalo nuo 0 iki 1 (neįskaitant) procentiniu rangu.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

QUARTILE.EXC(duomuo; tipas)

Duomuo – duomenų reikšmių, kurių kvartilis skaičiuojamas, sritis.

Tipas – sveikasis skaičius tarp 1 ir 3, nurodantis kvartilį. (Jei tipas = 1 arba 3, masyve turi būti daugiau nei 2 reikšmės)

Pavyzdys

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) grąžina reikšmę, kuri 50% atitinka didžiausią ar mažiausią srities A1:A50 reikšmę.

QUARTILE.INC

Grąžina duomenų imties kvartilį.

note

Skirtumas tarp QUARTILE.INC ir QUARTILE.EXC yra tai, kad funkcijos QUARTILE.INC skaičiavimai grindžiami intervalo nuo 0 iki 1 (įskaitant) procentiniu rangu, o funkcija QUARTILE.EXC grindžiama intervalo nuo 0 iki 1 (neįskaitant) procentiniu rangu.


tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

QUARTILE.INC(duomuo; tipas)

Duomuo – duomenų imties masyvas.

Tipas – kvartilio tipas. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% ir 4 = MAX.)

Pavyzdys

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) grąžina reikšmę, kuri 50% atitinka didžiausią ar mažiausią srities A1:A50 reikšmę.

Paremkite mus!