Statistinių funkcijų trečia dalis

CONFIDENCE

Grąžina (1-alfa) tikėtiną rezultatą normaliajam skirstiniui.

Sintaksė

CONFIDENCE(alfa; standartinis nuokrypis; dydis)

Alfa – tikėtino intervalo laipsnis.

Standartinis nuokrypis – visos populiacijos standartinis nuokrypis.

Dydis – visos populiacijos dydis.

Pavyzdys

=CONFIDENCE(0,05;1.5;100) gives 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Grąžina (1-alfa) tikėtiną intervalą normaliajam skirstiniui.

Sintaksė

CONFIDENCE.NORM(alfa; standartinis nuokrypis; dydis)

Alfa – tikėtino intervalo laipsnis.

Standartinis nuokrypis – visos populiacijos standartinis nuokrypis.

Dydis – visos populiacijos dydis.

Pavyzdys

=CONFIDENCE.NORM(0,05;1.5;100) grąžina 0,2939945977.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Grąžina (1-alfa) tikėtiną intervalą Stjudento T skirstiniui.

Sintaksė

CONFIDENCE.T(alfa; standartinis nuokrypis; dydis)

Alfa – tikėtino intervalo laipsnis.

Standartinis nuokrypis – visos populiacijos standartinis nuokrypis.

Dydis – visos populiacijos dydis.

Pavyzdys

=CONFIDENCE.T(0,05;1.5;100) gives 0,2976325427.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Grąžina dviejų duomenų sekų koreliacijos koeficientą.

Sintaksė

CORREL(1 duomuo; 2 duomuo)

1 duomuo – pirmoji duomenų aibė.

2 duomuo – antroji duomenų aibė.

Pavyzdys

=CORREL(A1:A50;B1:B50) apskaičiuoja koreliacijos koeficientą kaip dviejų duomenų aibių tiesinę koreliaciją.

COVAR

Grąžina dviejų nuokrypių kovariaciją.

Sintaksė

COVAR(1 duomuo; 2 duomuo)

1 duomuo – pirmoji duomenų aibė.

2 duomuo – antroji duomenų aibė.

Pavyzdys

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Grąžina esamos populiacijos dviejų nuokrypių sandaugos kovariaciją.

Sintaksė

COVARIANCE.P(1 duomenys; 2 duomenys)

1 duomenys – pirmoji duomenų aibė.

2 duomenys – antroji duomenų aibė.

Pavyzdys

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Grąžina tos pačios populiacijos dviejų nuokrypių sandaugos kovariaciją.

Sintaksė

COVARIANCE.S(1 duomenys; 2 duomenys)

1 duomenys – pirmoji duomenų aibė.

2 duomenys – antroji duomenų aibė.

Pavyzdys

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Rezultatas yra mažiausia reikšmė, su kuria binominio skirstinio funkcija yra ne mažesnė nei kriterijaus reikšmė.

Sintaksė

CRITBNOM(bandymai; SP; alfa)

Bandymai – bandymų skaičius.

SP – vieno bandymo sėkmės tikimybė.

Alfa – pasiekta arba viršyta slenksčio tikimybė.

Pavyzdys

=CRITBINOM(100;0.5;0,1) yields 44.

KURT

Grąžina duomenų rinkinio ekscesą (mažiausiai 4 reikšmės).

Sintaksė

KURT(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Turi būti nurodytos bent keturios reikšmės.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Grąžina k-ąją didžiausią duomenų sekos reikšmę.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

LARGE(duomenys; k)

Duomenys – duomenų sritis.

RankC yra reikšmės laipsnis. Jei RankC yra masyvas, tai funkcija tampa masyvo funkcija.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=LARGE(A1:C50;2 pateikia antrą didžiausią srities A1:C50 reikšmę.

Jei =LARGE(A1:C50;B1:B5) įvesta kaip masyvo funkcija, tai pateikia didžiausios c eilės srities A1:C50 reikšmės masyvą su srityje B1:B5 apibrėžtais laipsniais.

LOGINV

Grąžina atvirkštinį lognormalųjį pasiskirstymą.

Sintaksė

LOGINV(skaičius [; vidurkis [; standartinis nuokrypis]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Pavyzdys

=LOGINV(0,05;0;1) grąžina 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Grąžina lognormaliojo skirstinio reikšmes.

Sintaksė

LOGNORM.DIST(skaičius; vidurkis; standartinis nuokrypis; kumuliatyvumas)

Skaičius (privaloma) – tikimybė, kuriai skaičiuojamas standartinis logaritminis pasiskirstymas.

Vidurkis (privaloma) – standartinio logaritminio skirstinio vidurkio reikšmė.

Standartinis nuokrypis (privalomas) – standartinio logaritminio skirstinio standartinis nuokrypis.

Jei kumuliatyvumas (privalomas) = 0 arba skaičiuojama tankio funkcija, jei = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1) returns 0,0106510993.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Grąžina atvirkštinį lognormalųjį pasiskirstymą.

Funkcija yra tokia pati kaip funkcija LOGINV.

Sintaksė

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

Skaičius (privaloma) – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis standartinis logaritminis pasiskirstymas.

Vidurkis (privaloma) – standartinio logaritminio skirstinio aritmetinis vidurkis.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Pavyzdys

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) returns 0,1930408167.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Grąžina lognormaliojo skirstinio reikšmes.

Sintaksė

LOGNORMDIST(skaičius [; vidurkis [; standartinis nuokrypis [; sudėtinė]]])

Skaičius – tikimybė, kuriai skaičiuojamas standartinis logaritminis pasiskirstymas.

Vidurkis (papildoma) – standartinio logaritminio skirstinio vidurkio reikšmė.

Standartinis nuokrypis (papildoma) – standartinio logaritminio skirstinio standartinis nuokrypis.

Jei kumuliatyvumas (papildoma) = 0 arba skaičiuojama tankio funkcija, jei = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=LOGNORMDIST(0,1;0;1) returns 0,01.

SMALL

Grąžina k-ąją mažiausią duomenų sekos reikšmę.

note

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

SMALL(duomenys; k)

Duomenys – duomenų sritis.

RankC yra reikšmės laipsnis. Jei RankC yra masyvas, tai funkcija tampa masyvo funkcija.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

=SMALL(A1:C50;2) pateikia antrą mažiausią srities A1:C50 reikšmę.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) įvesta kaip masyvo funkcija pateikia mažiausios reikšmės srityje A1:C50 masyvą su srityje B1:B5 apibrėžtais laipsniais.

Paremkite mus!