Statistinių funkcijų antra dalis

GAUSS

Grąžina standartinį normalųjį kumuliatyvų pasiskirstymą.

GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

Sintaksė

GAUSS(skaičius)

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas standartinis normalusis pasiskirstymas.

Pavyzdys

=GAUSS(0.19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

F.DIST

Apskaičiuoja kairiojo tolydumo F skirstinio reikšmes.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

F.DIST(skaičius; 1 laisvės laipsnis; 2 laisvės laipsnis [; sudėtinė])

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas F skirstinys.

1 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo skaitiklyje.

2 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo vardiklyje.

Jei kumuliatyvumas = 0 arba NETIESA, skaičiuojama tankio funkcija, ir jei kumuliatyvumas = 1 arba TIESA, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=F.DIST(0,8;8;12;0) grąžina 0,7095282499.

=F.DIST(0,8;8;12;1) grąžina 0,3856603563.

FDIST

Apskaičiuoja F skirstinio reikšmes.

Sintaksė

FDIST(skaičius; 1 laisvės laipsnis; 2 laisvės laipsnis)

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas F skirstinys.

1 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo skaitiklyje.

2 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo vardiklyje.

Pavyzdys

=FDIST(0.8;8;12) grąžina 0.61.

F.DIST.RT

Apskaičiuoja dešiniojo tolydumo F skirstinio reikšmes.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

F.DIST.RT(skaičius; 1 laisvės laipsnis; 2 laisvės laipsnis)

Skaičius – reikšmė, kuriai skaičiuojamas F skirstinys.

1 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo skaitiklyje.

2 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo vardiklyje.

Pavyzdys

=F.DIST.RT(0,8;8;12) grąžina 0,6143396437.

ZTEST

Apskaičiuoja z statistinio kriterijaus, didesnio už apskaičiuotąjį pagal imtį, tikimybę.

Sintaksė

ZTEST(duomenys; mi [; sigma])

Duomenys – duotoji imtis iš normaliojo imties skirstinio.

nv – nežinomas imties vidurkis.

Sigma (papildomas) – žinomas standartinis imties nuokrypis. Jei nenurodytas, bus naudojamas standartinis duotosios imties nuokrypis.

Taip pat skaitykite Wiki puslpaį.

Z.TEST

Apskaičiuoja z statistinio kriterijaus, didesnio už apskaičiuotąjį pagal imtį, tikimybę.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

Z.TEST(duomenys; mi [; sigma])

Duomenys – duotoji imtis iš normaliojo imties skirstinio.

nv – nežinomas imties vidurkis.

Sigma (papildomas) – žinomas standartinis imties nuokrypis. Jei nenurodytas, bus naudojamas standartinis duotosios imties nuokrypis.

Pavyzdys

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) grąžina imties A2:A20 z testo rezultatą su žinomu vidurkiu 9 ir standartiniu nuokrypiu 2.

FTEST

Grąžina F testo rezultatą.

Sintaksė

FTEST(1 duomuo; 2 duomuo)

1 duomuo – pirmasis masyvas.

2 duomuo – antrasis masyvas.

Pavyzdys

=FTEST(A1:A30;B1:B12) apskaičiuoja, ar dviejų duomenų sekų variacijos yra skirtingos ir grąžina tikimybę, kad abi sekos gali būti iš tos pačios populiacijos.

F.TEST

Grąžina F testo rezultatą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

F.TEST(1 duomuo; 2 duomuo)

1 duomuo – pirmasis masyvas.

2 duomuo – antrasis masyvas.

Pavyzdys

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) apskaičiuoja, ar dviejų duomenų sekų variacijos yra skirtingos ir grąžina tikimybę, kad abi sekos gali būti iš tos pačios populiacijos.

GAMMADIST

Grąžina Gamma skirstinio reikšmes.

Atvirkštinė funkcijos GAMMAINV funkcija.

Sintaksė

GAMMADIST(skaičius; alfa; beta [; sudėtinė])

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojama gama funkcija.

Alfa – Gamma skirstinio parametras alfa.

Beta – gamma skirstinio parametras beta.

Jei C = 0 arba NETIESA, skaičiuojama tankio funkcija, jei C = 1 arba TIESA, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=GAMMADIST(2;1;1;1) grąžina 0,86

GAMMA.DIST

Grąžina Gamma skirstinio reikšmes.

Atvirkštinė funkcijos GAMMAINV arba GAMMA.INV funkcija.

Funkcija yra tokia pati kaip funkcija GAMMADIST.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

GAMMA.DIST(skaičius; alfa; beta; C)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojama gama funkcija.

Alfa – gama funkcijos parametras alfa.

Beta – gama funkcijos parametras betas.

Jei C = 0 arba NETIESA, skaičiuojama tankio funkcija, jei C = 1 arba TIESA, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=GAMMA.DIST(2;1;1;1) grąžina 0,86.

GEOMEAN

Grąžina aibės geometrinį vidurkį.

Sintaksė

GEOMEAN(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Šios aibės geometrinis vidurkis yra 41,79.

GAMMAINV

Grąžina atvirkštinę gama kumuliatyvaus skirstinio funkcijos GAMMADIST reikšmę. Ši funkcija ieško skirtingo pasiskirstymo kintamųjų.

Sintaksė

GAMMAINV(skaičius; alfa; beta)

Skaičius – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis Gamma skirstinys.

Alfa – Gama skirstinio parametras alfa.

Beta – Gamma skirstinio parametras beta.

Pavyzdys

=GAMMAINV(0,8;1;1) grąžina 1,61.

GAMMA.INV

Grąžina atvirkštinę gama kumuliatyvaus skirstinio funkcijos GAMMADIST reikšmę. Ši funkcija ieško skirtingo pasiskirstymo kintamųjų.

Funkcija yra tokia pati kaip funkcija GAMMAINV.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

GAMMA.INV(skaičius; alfa; beta)

Skaičius – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis Gamma skirstinys.

Alfa – Gamma skirstinio parametras alfa.

Beta – Gamma skirstinio parametras beta.

Pavyzdys

=GAMMAI.NV(0,8;1;1) grąžina 1,61.

FISHERINV

Grąžina atvirkštinę x Fišerio transformaciją ir sukuria funkciją, artimą normaliajam skirstiniui.

Sintaksė

FISHERINV(skaičius)

Skaičius – reikšmė, kuriai atliekama atvirkštinė transformacija.

Pavyzdys

=FISHERINV(0,5) grąžina 0,46.

FINV

Grąžina atvirkštinį F tikimybės pasiskirstymą. F pasiskirstymas naudojamas F testui nustatyti ryšį tarp dviejų skirtingų duomenų sekų.

Sintaksė

FINV(skaičius; 1 laisvės laipsnis; 2 laisvės laipsnis)

Skaičius – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis F skirstinys.

1 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo skaitiklyje.

2 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo vardiklyje.

Pavyzdys

=FINV(0,5;5;10) grąžina 0,93.

F.INV

Grąžina atvirkštinį kumuliatyvų F skirstinį. F pasiskirstymas naudojamas F testui nustatyti ryšį tarp dviejų skirtingų duomenų sekų.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

F.INV(skaičius; 1 laisvės laipsnis; 2 laisvės laipsnis)

Skaičius – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis F skirstinys.

1 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo skaitiklyje.

2 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo vardiklyje.

Pavyzdys

=FINV(0,5;5;10) grąžina 0,9319331609.

F.INV.RT

Grąžina atvirkštinį tolydų iš dešinės F skirstinį.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

F.INV.RT(skaičius; 1 laisvės laipsnis; 2 laisvės laipsnis)

Skaičius – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis F skirstinys.

1 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo skaitiklyje.

2 laisvės laipsnis – laisvės laipsnių skaičius F pasiskirstymo vardiklyje.

Pavyzdys

=F.INV.RT(0,5;5;10) grąžina 0,9319331609.

GAMMALN

Grąžina gam funkcijos G(x) natūrinį logaritmą.

Sintaksė

GAMMALN(skaičius)

Skaičius – reikšmė, su kuria apskaičiuojamas gama funkcijos natūrinis algoritmas.

Pavyzdys

=GAMMALN(2) grąžina 0.

GAMMALN.PRECISE

Grąžina gam funkcijos G(x) natūrinį logaritmą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.3 versijos.


Sintaksė

GAMMALN.PRECISE(skaičius)

Skaičius – reikšmė, su kuria apskaičiuojamas gama funkcijos natūrinis algoritmas.

Pavyzdys

=GAMMALN.PRECISE(2) grąžina 0.

GAMMA

Grąžina gama funkcijos reikšmę. Atkreipkite dėmesį, kas GAMMAINV nėra atvirkštinė GAMMA funkcija.

Sintaksė

GAMMA(skaičius)

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojama gama funkcija.

HARMEAN

Grąžina harmoninį imties vidurkį.

Sintaksė

HARMEAN(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Šios atsitiktinės imties harmoninis vidurkis 37,64

HYPGEOMDIST

Grąžina hipergeometrinį pasiskirstymą.

Sintaksė

HYPGEOMDIST(palankių įvykių skaičius; imties dydis; palankūs įvykiai; populiacijos dydis [; sudėtinė])

Skaičius – atsitiktinės imties rezultatų skaičius.

Imties dydis – atsitiktinės imties dydis.

Palankūs įvykiai – galimų visos populiacijos palankių rezultatų skaičius.

Populiacijos dydis – visos populiacijos dydis.

Sudėtinė – papildomas argumentas, nurodantis ar skaičiuojama tikimybinė tankio funkcija (False arba 0) ar sudėtinė pasiskirstymo funkcija (bet kokia kita reikšmė). Sudėtinė pasiskirstymo funkcija yra numatytoji, jei nenurodoma jokia reikšmė.

Pavyzdys

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) grąžina 0,81. Bandymo metu nuo stalo sviestu žemyn nukrenta 90 sumuštinių iš 100. Jei nuo stalo nukristų 2 sumuštiniai, tai yra 81% tikimybė, kad abu sumuštiniai nukris sviestu žemyn.

HYPGEOM.DIST

Grąžina hipergeometrinį pasiskirstymą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

HYPGEOMDIST(skaičius; imties dydis; palankūs įvykiai; visos populiacijos dydis; kumuliatyvumas)

Skaičius – atsitiktinės imties rezultatų skaičius.

Imties dydis – atsitiktinės imties dydis.

Palankūs įvykiai – galimų visos populiacijos palankių rezultatų skaičius.

Populiacijos dydis – visos populiacijos dydis.

Kumuliatyvumas = 0 arba NETIESA, tai skaičiuojama tankio funkcijos tikimybė. Kitais atvejais arba TIESA skaičiuojama kumuliatyvi skirstinio funkcija.

Pavyzdys

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100;0) grąžina 0,8090909091. Bandymo metu nuo stalo sviestu žemyn nukrenta 90 sumuštinių iš 100. Jei nuo stalo nukristų 2 sumuštiniai, tai yra 81% tikimybė, kad abu sumuštiniai nukris sviestu žemyn.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) grąžina 1.

TRIMMEAN

Grąžina imties vidurkį neįskaitant nurodyto alfa proc. ribinių elementų.

Sintaksė

TRIMMEAN(duomenys; alfa)

Duomenys – imties masyvas.

Alfa – ribinių duomenų procentas, kurie bus neįskaityti, apskaičiuojant funkciją.

Pavyzdys

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1) apskaičiuoja vidurinę masyvo A1:A50 reikšmę neįskaitant 5 proc. didžiausių reikšmių ir 5 proc. mažiausių reikšmių. Procentinis dydis nurodo nesumažintą vidurkį, o ne sumuojamų elementų skaičių.

FISHER

Grąžina x Fišerio transformaciją ir sukuria funkciją, artimą normaliajam skirstiniui.

Sintaksė

FISHER(skaičius)

Skaičius – transformuojama reikšmė

Pavyzdys

=FISHER(0,5) grąžina 0,55.

Paremkite mus!