Statistikos funkcijų pirma dalis

COUNTIFS

Grąžina langelių, tenkinančių sąlygas, skaičių.

B

Apskaičiuoja binominio pasiskirstymo tikimybę.

Sintaksė

B(bandymai; tikimybė; apatinė riba [; viršutinė riba])

Bandymai – nepriklausomų bandymų skaičius.

SP – kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

T1 – apatinė bandymų skaičiaus riba.

T2 (papildomas) – viršutinė bandymų skaičiaus riba.

Pavyzdys

Kokia yra tikimybė, kad atsivers 6 akutės lygiai du kartus, kai kauliukas metamas 10 kartų? Bet kurio vieno akučių skaičiaus atsivertimo tikimybė yra 1/6. Pateikta funkcija apskaičiuoja prašomą tikimybę:

=B(10;1/6;2) grąžina tikimybę 29%.

BETA.DIST

Grąžina beta funkciją.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

BETA.DIST(skaičius; alfa; beta; sudėtinė [; pradžia [; pabaiga]])

Skaičius (privaloma) – reikšmė tarp pradžios ir pabaigos, pagal kurią vertinama funkcija.

Alfa (privaloma) – pasiskirstymo parametras.

Beta (privaloma) – pasiskirstymo parametras.

Didėjimas (privaloma) – reikšmė gali būti 0 arba NETIESA, kai skaičiuojama tikimybinė tankio funkcija. Gali būti bet koks skaičius arba TIESA, kai skaičiuojama didėjančio pasiskirstymo funkcija.

Pradžia (papildomas) – apatinė skaičiaus riba.

Pabaiga (papildomas) – viršutinė skaičiaus riba.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=BETA.DIST(2;8;10;1;1;3) grąžina reikšmę 0,6854706

=BETA.DIST(2;8;10;0;1;3) grąžina reikšmę 1,4837646

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

BETA.INV

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Sintaksė

BETA.INV(skaičius; alfa; beta [; pradžia [; pabaiga]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=BETA.INV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETA.INV Wiki page

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.INV

BETADIST

Grąžina beta funkciją.

Sintaksė

BETADIST(skaičius; alfa; beta [; pradžia [; pabaiga [; sudėtinė]]])

Skaičius – reikšmė tarp pradžios ir pabaigos, pagal kurią vertinama funkcija.

Alfa – pasiskirstymo parametras.

Beta – pasiskirstymo parametras.

Pradžia (papildomas) – apatinė skaičiaus riba.

Pabaiga (papildomas) – viršutinė skaičiaus riba.

Didėjimas (papildoma) – reikšmė gali būti 0 arba NETIESA, kai skaičiuojama tikimybinė tankio funkcija. Gali būti bet koks skaičius arba TIESA, kai skaičiuojama didėjančio pasiskirstymo funkciją.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=BETADIST(0,75;3;4) grąžina reikšmę 0,96.

BETAINV

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Sintaksė

BETAINV(skaičius; alfa; beta [; pradžia [; pabaiga]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=BETAINV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETAINV Wiki page

BINOM.DIST

Grąžina binominio skirstinio tikimybę.

Sintaksė

BINOM.DIST(X; bandymai; SP; C)

X – sėkmingų bandymų skaičius.

Bandymai – nepriklausomų bandymų skaičius.

SP – kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

C = 0 skaičiuojama vieno įvykio tikimybė, o jei C = 1, skaičiuojama didėjanti tikimybė.

Pavyzdys

=BINOM.DIST(A1;12;0,5;0) parodo (jei reikšmė nuo 0 iki 12 įvesta langelyje A1) tikimybę, kai moneta metama 12 kartų, o herbas atsiverčia lygiai tiek kartų, koks skaičius nurodytas langelyje A1.

=BINOM.DIST(A1;12;0.5;1) parodo tų pačių sekų didėjančias tikimybes. Pavyzdžiui, jei A1 = 4, tai apskaičiuojama tikimybė, kai herbas atsiverčia 0, 1, 2, 3 arba 4 kartus (įskaitant ARBA).

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

BINOM.INV

Rezultatas yra mažiausia reikšmė, su kuria binominio skirstinio funkcija yra ne mažesnė nei kriterijaus reikšmė.

Sintaksė

BINOM.INV(bandymai; SP; alfa)

Bandymai – bandymų skaičius.

SP – kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

Alfa – didžiausia pasiekta arba viršyta tikimybė.

Pavyzdys

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) grąžina 7, mažiausią reikšmę, kuriai skaičiuojamas binominis skirstinys, didesnis arba lygus kriterijaus reikšmei.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

BINOMDIST

Grąžina binominio skirstinio tikimybę.

Sintaksė

BINOMDIST(X; bandymai; SP; C)

X – sėkmingų bandymų skaičius.

Bandymai – nepriklausomų bandymų skaičius.

SP – kiekvieno bandymo sėkmės tikimybė.

C = 0 skaičiuojama vieno įvykio tikimybė, o jei C = 1, skaičiuojama didėjanti tikimybė.

Pavyzdys

=BINOMDIST(A1;12;0,5;0) parodo (jei reikšmė nuo 0 iki 12 įvesta langelyje A1) tikimybę, kai moneta metama 12 kartų, o herbas atsiverčia lygiai tiek kartų, koks skaičius nurodytas langelyje A1.

=BINOMDIST(A1;12;0.5;1) parodo tų pačių sekų didėjančias tikimybes. Pavyzdžiui, jei A1 = 4, tai apskaičiuojama tikimybė, kai herbas atsiverčia 0, 1, 2, 3 arba 4 kartus (įskaitant ARBA).

CHIDIST

Grąžina tikimybės reikšmę iš nurodyto chi kvadrato, kurio hipotezė yra patvirtinta. Funkcija CHDIST palygina chi kvadrato reikšmę, kuri duota atsitiktinei aibei, ir apskaičiuojama sudėjus visų reikšmių (stebėjimo reikšmės - tikėtinos reikšmės)^2/tikėtinos reikšmės su teoriniu chi kvadrato skirstiniu bei nustato tikrinamos hipotezės klaidos tikimybę.

Tikimybė apskaičiuojama pagal funkciją CHDIST taip pat gali būti apskaičiuojama pagal funkciją CHITEST.

Sintaksė

CHIDIST(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – atsitiktinio įvykio chi kvadrato reikšmė, naudojama klaidos tikimybei nustatyti.

Laisvės laipsnis – eksperimento laisvės laipsnis.

Pavyzdys

=CHIDIST(13,27; 5) equals 0,02.

Jei chi kvadrato reikšmė yra 13,27 ir jei eksperimento laisvės laipsnis yra 5, tai hipotezė yra teisinga su 2% klaidos tikimybe.

CHIINV

Grąžina atvirkštinę chi kvadratinio skirstinio vienakryptę tikimybę.

Sintaksė

CHIINV(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – klaidos tikimybės reikšmė.

Laisvės laipsnis – eksperimento laisvės laipsnis.

Pavyzdys

Kauliukas metamas 1020 kartų. Skaičiai nuo 1 iki 6 iškrito atitinkamai 195, 151, 148, 189, 183 ir 154 kartų (stebėjimo duomenys). Tikrinama hipotezė, kad kauliukas yra nesubalansuotas.

Duota formulė, kuria apskaičiuojama atsitiktinių įvykių Chi kvadratinis pasiskirstymas. Kadangi tikėtina duoto n metimų reikšmė yra n kart 1/6, 1020/6 = 170, tai formulė grąžina 13,27.

Jei (stebėtas) chi kvadratas yra didesnis arba lygus (teoriškai) chi kvadrato funkcijos CHIINV reikšmei, tai hipotezė atmetama. Teorinės ir eksperimento reikšmių skirtumas yra per didelis. Jei stebimas chi kvadratas yra mažesnis nei funkcijos CHIINV reikšmė, tai hipotezė patvirtinama su nustatyta klaidos tikimybe.

=CHIINV(0,05;5) grąžina 11,07.

=CHIINV(0,02;5) grąžina 13,39.

Jei klaidos tikimybė yra 5%, tai kauliukas yra netaisyklingas. Jei klaidos tikimybė yra 2%, tai galima teigti, kad kauliukas yra taisyklingas.

CHISQ.DIST

Grąžina tikimybės tankio funkciją arba kumuliatyvinę paskirstymo funkciją chi kvadratiniam paskirstymui.

Sintaksė

CHISQ.DIST(skaičius; laisvės laipsnis; didėjimas)

Skaičius – atsitiktinio įvykio chi kvadrato reikšmė, naudojama klaidos tikimybei nustatyti.

Laisvės laipsnis – eksperimento laisvės laipsnis.

Didėjimas – jei yra 0 arba NETIESA, tai skaičiuojama tikimybinė tankio funkcija. Priešingu atveju skaičiuojama kumuliatyvinę pasiskirstymo funkciją.

Pavyzdys

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) lygu 0,1115650801, tikimybinė tankio funkcija, kurios laisvės laipsnis 2, x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) lygu 0,7768698399, kumuliatyvinis chi kvadrato pasiskirstymas su laisvės laipsniu 2 ir x = 3.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

CHISQ.DIST.RT

Grąžina tikimybės reikšmę iš nurodyto chi kvadrato, kurio hipotezė yra patvirtinta. Funkcija CHISQ.DIST.RT palygina chi kvadrato reikšmę, kuri duota atsitiktinei aibei, ir apskaičiuojama sudėjus visų reikšmių (stebėjimo reikšmės - tikėtinos reikšmės)^2/tikėtinos reikšmės su teoriniu chi kvadrato skirstiniu bei nustato tikrinamos hipotezės klaidos tikimybę.

Tikimybė apskaičiuojama pagal funkciją CHiCQ.DIST.TR taip pat gali būti apskaičiuojama pagal funkciją CHITEST.

Sintaksė

CHISQ.DIST.RT(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – atsitiktinio įvykio chi kvadrato reikšmė, naudojama klaidos tikimybei nustatyti.

Laisvės laipsnis – eksperimento laisvės laipsnis.

Pavyzdys

=CHISQ.DIST.RT(13,27; 5) lygu 0,0209757694.

Jei chi kvadrato reikšmė yra 13,27 ir jei eksperimento laisvės laipsnis yra 5, tai hipotezė yra teisinga su 2% klaidos tikimybe.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

CHISQ.INV

Grąžina atvirkštinę chi kvadratinio skirstinio tikimybę.

Sintaksė

CHISQ.INV(tikimybė; laisvės laipsnis)

Tikimybė – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis chi kvadratinis skirstinys.

Laisvės laipsnis – chi kvadratinės funkcijos laisvės laipsnis.

Pavyzdys

=CHISQ.INV(0,5;1) grąžina 0,4549364231.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

CHISQ.INV.RT

Grąžina atvirkštinę Chi kvadratinio skirstinio vienos krypties tikimybę.

Sintaksė

CHISQ.INV.RT(skaičius; laisvės laipsnis)

Skaičius – klaidos tikimybės reikšmė.

Laisvės laipsnis – eksperimento laisvės laipsnis.

Pavyzdys

Kauliukas metamas 1020 kartų. Skaičiai nuo 1 iki 6 iškrito atitinkamai 195, 151, 148, 189, 183 ir 154 kartų (stebėjimo duomenys). Tikrinama hipotezė, kad kauliukas yra nesubalansuotas.

Duota formulė, kuria apskaičiuojama atsitiktinių įvykių Chi kvadratinis pasiskirstymas. Kadangi tikėtina duoto n metimų reikšmė yra n kart 1/6, 1020/6 = 170, tai formulė grąžina 13,27.

Jei (stebėtas) chi kvadratas yra didesnis arba lygus (teoriškai) chi kvadrato funkcijos CHIINV reikšmei, tai hipotezė atmetama. Teorinės ir eksperimento reikšmių skirtumas yra per didelis. Jei stebimas chi kvadratas yra mažesnis nei funkcijos CHIINV reikšmė, tai hipotezė patvirtinama su nustatyta klaidos tikimybe.

=CHISQ.INV.RT(0,05;5) grąžina 11,0704976935.

=CHISQ.INV.RT(0,02;5) grąžina 13,388222599.

Jei klaidos tikimybė yra 5%, tai kauliukas yra netaisyklingas. Jei klaidos tikimybė yra 2%, tai galima teigti, kad kauliukas yra taisyklingas.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

CHISQ.TEST

Grąžina dviejų bandymų sekų atsitiktinio pasiskirstymo pagal chi kvadrato nepriklausomumo testą nuokrypio tikimybę. CHISQ.TEST grąžina duomenų chi kvadratinį pasiskirstymą.

Tikimybė apskaičiuojama pagal funkciją CHISQ.TEST gali būti taip pat apskaičiuojama naudojant funkciją CHISQ.DIST, kurioje atsitiktinio įvykio chi kvadratas įvedamas kaip parametras vietoj duomenų eilutės.

Sintaksė

CHISQ.TEST(duomuo B; duomuo E)

Duomuo B – stebėjimo duomenų masyvas.

Duomuo E – tikėtinų reikšmių sritis.

Pavyzdys

Duomuo_B (stebėti)

Duomuo_E (tikėtini)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHISQ.TEST(A1:A6;B1:B6) lygu 0,0209708029. Tai yra tikimybė, kai pakanka teorinių chi kvadrato pasiskirstymo stebimų duomenų.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

CHISQDIST

Grąžina tikimybės tankio funkciją arba kumuliatyvinę paskirstymo funkciją chi kvadratiniam paskirstymui.

Sintaksė

CHISQDIST(skaičius; laisvės laipsnis [; sudėtinė])

Skaičius – skaičius, kuriam skaičiuojama funkcija.

Laisvės laipsnis – chi kvadratinės funkcijos laisvės laipsnis.

Didėjimas (papildomas) – jei lygus 0 arba NETIESA, skaičiuojama tikimybės tankio funkcija. Jei reikšmė bet kokia kita, skaičiuojama kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija.

CHISQINV

Grąžina funkcijos CHISQDIST atvirkštinę reikšmę.

Sintaksė

CHISQINV(tikimybė; laisvės laipsniai)

Tikimybė – tikimybė, kuriai skaičiuojamas atvirkštinis chi kvadratinis skirstinys.

Laisvės laipsnis – chi kvadratinės funkcijos laisvės laipsnis.

CHITEST

Grąžina dviejų bandymų sekų atsitiktinio pasiskirstymo pagal chi kvadrato nepriklausomumo testą nuokrypio tikimybę. CHITEST grąžina duomenų Chi kvadratinį pasiskirstymą.

Tikimybė apskaičiuojama pagal funkciją CHITEST gali būti taip pat apskaičiuojama naudojant funkciją CHIDIST, kurioje atsitiktinio įvykio chi kvadratas įvedamas kaip parametras vietoj duomenų eilutės.

Sintaksė

CHITEST(duomuo B; duomuo E)

Duomuo B – stebėjimo duomenų masyvas.

Duomuo E – tikėtinų reikšmių sritis.

Pavyzdys

Duomuo_B (stebėti)

Duomuo_E (tikėtini)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) lygu 0,02. Tai yra tikimybė, kai pakanka teorinių chi kvadrato pasiskirstymo stebimų duomenų.

COUNT

Apskaičiuoja, kiek reikšmių yra argumentų sąraše. Teksto nepaisoma.

Sintaksė

COUNT(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Skaičiuojami įrašai 2, 4, 6 ir aštuoni reikšmių laukuose 1-4.

=COUNT(2;4;6;"aštuoni") = 3. Funkcijos rezultatas 3.

COUNTA

Apskaičiuoja, kiek reikšmių yra argumentų sąraše. Tekstas, tuščios eilutės ir 0 taip pat skaičiuojami. Jei argumentas yra masyvas arba nuoroda, tai tuščių langelių nepaisoma.

Sintaksė

COUNTA(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

Skaičiuojami įrašai 2, 4, 6 ir aštuoni reikšmių laukuose 1-4.

=COUNTA(2;4;6;"aštuoni") = 4. Funkcijos rezultatas yra 4.

COUNTBLANK

Grąžina tuščių langelių skaičių.

Sintaksė

COUNTBLANK(sritis)

Sritis – sritis, kurios tušti langeliai suskaičiuojami.

Pavyzdys

=COUNTBLANK(A1:B2) grąžina 4, jei langeliai A1, A2, B1 ir B2 yra tušti.

COUNTIF

Grąžina langelių, kurie tenkina nurodytą kriterijų, skaičių.

Sintaksė

COUNTIF(Range; Criterion)

Sritis – langelių sritis, kurioje taikomas nurodytas kriterijus.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Pavyzdys

Langelių sritis A1:A10 apima skaičius nuo 2000 iki 2009. Langelyje B1 yra skaičius 2006. Į langelį B2 įveskite formulę:

=COUNTIF(A1:A10;2006). Grąžinama reikšmė 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1). Grąžinama reikšmė 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006"). Grąžinama reikšmė 4

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1), kai langelyje B1 yra 2006, grąžinama 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2), kur langelyje C2 yra tekstas >2006, apskaičiuoja srities A1:A10 langelių, kuriuose reikšmė >2006, skaičių.

Jei norite apskaičiuoti neigiamų reikšmių skaičių, įverskite formulę: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

EXPON.DIST

Grąžina eksponentinį pasiskirstymą.

Sintaksė

EXPON.DIST(skaičius; lambda; C)

Skaičius – funkcijos reikšmė.

Lambda – parametro reikšmė.

C – loginė reikšmė, kuri nusako funkcijos formą. Kai C = 0, skaičiuojama tankio funkcija, kai C = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=EXPON.DIST(3;0,5;1) grąžina 0,7768698399.

Technical information

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

EXPONDIST

Grąžina eksponentinį pasiskirstymą.

Sintaksė

EXPONDIST(skaičius; lambda; C)

Skaičius – funkcijos reikšmė.

Lambda – parametro reikšmė.

C – loginė reikšmė, kuri nusako funkcijos formą. Kai C = 0, skaičiuojama tankio funkcija, kai C = 1, skaičiuojamas pasiskirstymas.

Pavyzdys

=EXPONDIST(3;0,5;1) grąžina 0,78.

INTERCEPT

Apskaičiuoja reikšmę, kur tiesė kerta y ašį, kai žinoma x arba y reikšmė.

Sintaksė

INTERCEPT(y reikšmė; x reikšmė)

Y reikšmė – priklausomų stebėjimo reikšmių aibė.

X reikšmės – nepriklausomų stebėjimo reikšmių aibė.

Šioje funkcijoje naudojami masyvai ar nuorodos, apimančios skaičius. Skaičiai gali būti įvedami ir tiesiogiai.

Pavyzdys

Sankirtos apskaičiavimui naudosime y reikšmes D3:D9 ir x reikšmes C3:C9. Sritys užpildytos, kaip parodyta pavyzdyje:

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2,15.

RSQ

Apskaičiuoja kvadratinį Pirsono koreliacijos koeficiento kvadratą pagal duotą reikšmę. RSQ (taip pat vadinamas determinacijos koeficientu) yra tikslumo matavimas, kuris gali būti naudojamas atliekant regresinę analizę.

Sintaksė

RSQ(y duomenys; x duomenys)

Y duomenys – duomenų taškų masyvas arba sritis.

X duomenys – duomenų taškų masyvas arba sritis.

Pavyzdys

=RSQ(A1:A20;B1:B20) apskaičiuoja abiejų duomenų aibių, esančių stulpeliuose Air B, determinacijos koeficientą.

Paremkite mus!