Finansinių funkcijų antroji dalis

Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Finansinės


Grįžti į pirmąją finansinių funkcijų dalį

Toliau į trečiąją finansinių funkcijų dalį

CUMIPMT

Apskaičiuoja sukauptas palūkanas (iš viso) nurodytai investicijai su pastovia palūkanų norma.

Sintaksė

CUMIPMT(norma; mokl; DS; pirmas; paskutinis; metodas)

Norma – periodinių palūkanų norma.

Mokl – mokėjimų laikotarpių skaičius. Gali būti realusis skaičius.

DS – mokėjimų sekos dabartinė vertė.

Pirmas – pirmasis laikotarpis.

Paskutinis – paskutinis laikotarpis.

Metodas – nurodoma, ar mokama laikotarpio pradžioje, ar pabaigoje.

Pavyzdys

Kokios bus palūkanos, jei metinė palūkanų norma 5,5 %, mokama kas mėnesį dvejus metus ir indėlis 5000 piniginių vienetų? Pradedama skaičiuoti nuo 4 mėnesio, baigiama 6 laikotarpio mėnesį. Išmokama laikotarpio pradžioje.

=CUMIPMT(5,5%/12;24;5000;4;6;1) = -57,54 piniginių vienetų. Tarp 4 ir 6 laikotarpių sumokama 57,54 piniginių vienetų palūkanų.

CUMIPMT_ADD

Apskaičiuoja, kiek iš viso mokama palūkanų per nurodytą laikotarpį.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

CUMIPMT_ADD(norma; laikotarpių skaičius; suma; laikotarpio pradžia; laikotarpio pabaiga; metodas)

Norma – kiekvieno laikotarpio palūkanų norma.

Laikotarpių skaičius – visų laikotarpių skaičius. Norma ir laikotarpių skaičius turi atitikti ir skaičiuojami kas metus arba kas mėnesį.

Suma – esama vertė.

Laikotarpio pradžia – skaičiuojamos sumos laikotarpio pradžia.

Laikotarpio pabaiga – skaičiuojamos sumos laikotarpio pabaiga.

Metodas – parodo, ar mokėjimas vykdomas laikotarpio pradžioje (metodas =0), ar pabaigoje (metodas = 1).

Pavyzdys

Pavyzdyje imama paskola namo įsigijimui:

Norma: 9,00 proc. metinės palūkanos (9% / 12 = 0,0075). laikotarpis: 30 metų (mokėjimo laikotarpių skaičius = 30 * 12 = 360). Suma: 125000 piniginių vienetų.

Kiek palūkanų reikės mokėti per antrus metus (nuo 13 iki 24 mėnesio)?

=CUMIPMT_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) grąžina -11135,23.

Kiek palūkanų reikia mokėti pirmą mėnesį?

=CUMIPMT_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) grąžina -937,50.

CUMPRINC

Grąžina didėjančias palūkanas, mokamas už investavimo laikotarpį su pastovia palūkanų norma.

Sintaksė

CUMPRINC(norma; mokl; DS; pirmas; paskutinis; metodas)

Norma – periodinių palūkanų norma.

Mokl – mokėjimų laikotarpių skaičius. Gali būti realusis skaičius.

DS – mokėjimų sekos dabartinė vertė.

Pirmas – pirmasis laikotarpis.

Paskutinis – paskutinis laikotarpis.

Metodas – nurodoma, ar mokama laikotarpio pradžioje, ar pabaigoje.

Pavyzdys

Koks yra išmokos dydis, kai indėlis padėtas 36 mėnesiams su metinių palūkanų norma 5,5%? Indėlis yra 15000 piniginių vienetų. Išmokos suma skaičiuojama tarp 10 ir 18 laikotarpio. Terminas yra laikotarpio pabaigoje.

=CUMPRINC(5,5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 piniginių vienetų. Išmokos dydis yra 3669,74 piniginių vienetų.

CUMPRINC_ADD

Apskaičiuoja tam tikro laikotarpio kaupiamosios paskolos išpirkimo sumą.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

CUMPRINC_ADD(norma; laikotarpių skaičius; suma; laikotarpio pradžia; laikotarpio pabaiga; metodas)

Norma – kiekvieno laikotarpio palūkanų norma.

Laikotarpių skaičius – visų laikotarpių skaičius. Norma ir laikotarpių skaičius turi atitikti ir skaičiuojami kas metus arba kas mėnesį.

Suma – esama vertė.

Laikotarpio pradžia – skaičiuojamos sumos laikotarpio pradžia.

Laikotarpio pabaiga – skaičiuojamos sumos laikotarpio pabaiga.

Metodas – parodo, ar mokėjimas vykdomas laikotarpio pradžioje (metodas =0), ar pabaigoje (metodas = 1).

Pavyzdys

Pavyzdyje imama paskola namo įsigijimui:

Norma: 9,00 proc. metinės palūkanos (9% / 12 = 0,0075). laikotarpis: 30 metų (mokėjimo laikotarpių skaičius = 30 * 12 = 360). Suma: 125000 piniginių vienetų.

Kiek reikės mokėti per antrus metus (nuo 13 iki 24 mėnesio)?

=CUMPRINC_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) grąžina -934,1071

Pirmą mėnesį reikės grąžinti šią sumą:

=CUMPRINC_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) grąžina -68,27827

DOLLARDE

Konvertuoja kainą, išreikštą trupmena, į dešimtainį skaičių.

Sintaksė

DOLLARDE(skaičius; trupmena)

Skaičius – skaičius išreikštas paprastąją trupmena.

Trupmena yra sveikasis skaičius, kuris nusako duoto skaičiaus trupmeninės dalies vardiklį.

Pavyzdys

=DOLLARDE(1.02;16) skaičių, užrašytą mišriuoju skaičiumi 1 ir 2/16, konvertuoja į dešimtainį skaičių 1,125.

=DOLLARDE(1,1;8) skaičių, užrašytą mišriuoju skaičiumi 1 ir 1/8, konvertuoja į dešimtainį skaičių 1,125.

DOLLARFR

Konvertuoja kainą išreikštą dešimtainiu skaičiumi į mišrią trupmeną.

Sintaksė

DOLLARFR(dešimtainis doleris; trupmena)

Dešimtainis doleris – dešimtainis skaičius.

Trupmena yra sveikasis skaičius, kuris nusako duoto skaičiaus trupmeninės dalies vardiklį.

Pavyzdys

=DOLLARFR(1,125;16) konvertuoja į šešioliktąsias. Rezultatas yra 1,02, o tai reiškia 1 ir 2/16.

=DOLLARFR(1,125;8) konvertuoja trupmeninę dalį į aštuntąsias. Rezultatas yra 1,1, kuris reiškia 1 ir 1/8.

MDURATION

Apskaičiuoja vertybinių popierių fiksuotų palūkanų pakeistą Macauley trukmę metais.

Sintaksė

MDURATION(mokėjimas; terminas; kuponas; pajamos; dažnis [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Atkarpa – metinė nominali palūkanų norma (atkarpos palūkanų norma)

Pajamos – metinės pajamos iš vertybinių popierių.

Dažnis yra palūkanų mokėjimo kartų skaičius per metus (1, 2 arba 4).

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybinių popierių įsigijimo data 2001-01-01. Galiojimo termino data 2006-01-01. Nominaliųjų palūkanų norma 8%. Pajamos 9,0%. Palūkanos mokamas pas pusę metų (2 kartus). Kiek pasikeitė trukmė, kai naudojamas kasdienio palūkanų skaičiavimo metodas (metodas 3)?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0,08; 0,09; 2; 3) grąžina 4,02 metų.

MIRR

Apskaičiuoja pakeistos indėlių sekos grąžinimo vidinę normą.

Sintaksė

MIRR(reikšmės; indėlis; ReinvestRate)

Reikšmės – masyvas ar langelių blokas, kuriame yra įmokos.

Indėlis – indėlių palūkanų norma (neigiama masyvo reikšmė)

Reinvesticijos norma: reinvesticijos palūkanų norma (teigiama masyvo reikšmė)

Pavyzdys

Tarkime, langelyje A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, ir A4 = 8, investicijos reikšmė 0,5, reinvesticijos reikšmė 061, rezultatas būtų 94,16%.

NOMINAL

Apskaičiuoja metinių nominalių palūkanų normą, kai žinomas galiojantis tarifas ir laikotarpių skaičius per metus.

Sintaksė

NOMINAL(tarifas; laikotarpių skaičius)

Tarifas – palūkanų norma.

Laikotarpių skaičius – periodinių palūkanų įmokų skaičius per metus.

Pavyzdys

Kokia yra nominalių palūkanų norma per metus, kai galiojanti palūkanų norma yra 13,5% ir mokama 12 įmokų per metus.

=NOMINAL(13,5%;12) = 12,73%. Nominalių palūkanų norma per metus yra 12,73%.

NOMINAL_ADD

Apskaičiuoja metinių palūkanų normą pagal faktinę normą ir palūkanų mokėjimų per metus skaičių.

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

NOMINAL_ADD(tarifas; laikotarpių skaičius)

Tarifas – galiojanti palūkanų norma.

Laikotarpių skaičius – periodinių palūkanų įmokų skaičius per metus.

Pavyzdys

Kokia yra nominali palūkanų norma, kai efektyvi palūkanų norma yra 5,3543%, mokama kas ketvirtį?

=NOMINAL_ADD(5,3543%;4) grąžina 0,0525 arba 5,25%.

NPV

Grąžina investicijų dabartinę vertę atsižvelgiant į periodines įmokas ir nuolaidos normą.

Jei mokėjimai yra nereguliarūs, tai naudokite XNPV funkciją.

Sintaksė

NPV(norma; 1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 254 skaičius]]])

Norma – laikotarpio nuolaida.

1 skaičius, 2 skaičius, … , 254 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Pavyzdys

Kokia yra suma laikotarpio pradžioje, kai sumokamos periodinės įmokos 10, 20 ir 30 piniginių vienetų, taikoma nuolaida 8,75%. Pradinės išlaidos -40 piniginių vietų.

=NPV(8,75%;10;20;30) = 49,43 piniginių vienetų. Pradinė suma yra grąžinama suma minus 40 piniginių vienetų pradinių išlaidų, tai 9,43 piniginių vienetų.

PMT

Grąžina periodinius kasmetinės rentos mokėjimus su pastoviomis palūkanų normomis.

Sintaksė

PMT(norma; MOKL; DS [ ; [ BR ] [ ; tipas ] ])

Norma – periodinių palūkanų norma.

MokL – kasmetinės rentos visų mokėjimų laikotarpių skaičius.

DS – mokėjimų sekos dabartinė grynųjų pinigų vertė.

BS (papildoma) – būsima suma, kuri bus pasiekta periodinių mokėjimų pabaigoje.

Metodas (papildomas) – periodinio mokėjimo terminas. Jei metodas yra 1, tai mokama laikotarpio pradžioje, jei 0, tai kiekvieno laikotarpio pabaigoje.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

Kokie yra periodiniai mokėjimai su metine palūkanų norma 1,99%, jei mokama 3 metus, indėlis 25000 piniginiai vietai. 36 mėnesiai, tai yra 36 mokėjimo laikotarpiai, kiekvieno laikotarpio palūkanų norma 1,99%/12.

=PMT(1,99%/12;36;25000) = -715,96 piniginių vienetų. Periodinis mokėjimas kas mėnesį yra 715,96.

PPDURATION

Apskaičiuoja laikotarpių skaičių, kai žinoma palūkanų norma, pradinė ir galutinė vertės.

Sintaksė

PPDURATION (norma; pradinė; galutinė)

Norma – konstanta. Palūkanų norma apskaičiuojama esamam laikotarpiui (terminas). Laikotarpio palūkanų norma apskaičiuojama metinę normą dalijant iš laikotarpių skaičiaus. Palūkanų norma apskaičiuojama „metinė palūkanų norma“/12.

Pradinė – dabartinė vertė. Grynųjų pinigų vertė yra grynųjų pinigų indėlis arba dabartinė išmokos piniginė vertė. Indėlio teigiama vertė turi būti įvesta. Indėlis negali būti mažesnis ar lygus 0.

Galutinė – tikėtina galutinė vertė.

Pavyzdys

Tarkime, kad palūkanų norma 4,75%, vertė 25000 piniginių vienetų, galutinė tikėtina vertė 1000000 piniginių vienetų. Tuomet grąžinama bus 79,49 mokėjimo laikotarpiai. Periodinio mokėjimo dydis bus 1,000,000/79,49=12850,20.

PPMT

Grąžina duoto laikotarpio indėlio su reguliariomis išmokomis ir pastovia palūkanų norma išmokos sumą.

Sintaksė

PPMT(norma; laikotarpis; MOKL; DS [ ; BR [ ; tipas ] ])

Norma – periodinių palūkanų norma.

Laikotarpis – optimizuotas laikotarpis. P = 1 žymi pirmą laikotarpį ir P = NPer žymi paskutinį laikotarpį.

MokL – kasmetinės rentos visų mokėjimų laikotarpių skaičius.

DS – mokėjimų sekos dabartinė reikšmė.

BS (papildomas) – numatoma būsima reikšmė.

Metodas (papildomas) – apibrėžia terminą. Jei F=1, tai mokama laikotarpio pradžioje, jei F=0, tai mokama laikotarpio pabaigoje.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

Koks mėnesinis periodinis mokėjimas, kai metinės palūkanos 8,75% mokamos 3 metus? Grynųjų suma 5000 piniginių vienetų mokamų laikotarpio pradžioje. Galutinės suma 8000 piniginių vienetų.

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350.99 piniginių vienetų.

PRICE

Apskaičiuoja fiksuotų palūkanų 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių rinkos kainos prognozuojamas pajamas.

Sintaksė

PRICE(pardavimas; terminas; norma; pajamos; išpirkimas; dažnis [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Norma yra metinė nominali palūkanų norma (atkarpos palūkanų norma)

Pajamos – metinės pajamos iš vertybinių popierių.

Išpirkimas – išpirkimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Dažnis yra palūkanų mokėjimo kartų skaičius per metus (1, 2 arba 4).

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybinių popierių pirkimo data 1999-02-15, termino pabaigos data 2007-11-15. Palūkanų norma 5,75%. Pajamos yra 6,5%. Išperkamoji vertė yra 100 piniginių vienetų. Palūkanos mokamos kas pusę metų (2 kartus). Skaičiuojant metodu 0, kaina yra:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) grąžina 95,04287.

PRICEDISC

Apskaičiuoja kainą už 100 vienetų nominalios vertės beprocenčių vertybinių popierių.

Sintaksė

PRICEDISC(pirkimas; terminas; nuolaida; išpirkimas [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Nuolaida – vertybinių popierių kainos nuolaida procentais.

Išpirkimas – išpirkimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybinių popierių įsigijimo data 1999-02-15. Galiojimo termino data 1999-03-01. Nuolaida procentais 5,25%. Išperkamoji vertė 100. Skaičiuojant metodu 2, nuolaida yra:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0,0525; 100; 2) grąžina 99,79583.

PRICEMAT

Apskaičiuoja kainą už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių, kai palūkanos mokamos galiojimo termino pabaigoje.

Sintaksė

PRICEMAT(mokėjimas; terminas; išleidimas; norma; pajamos [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Išleidimas – vertybinio popieriaus išleidimo data.

Norma – vertybinių popierių palūkanų norma jų išleidimo datą.

Pajamos – metinės pajamos iš vertybinių popierių.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Įsigijimo datas: 1999 m. vasario 15. Termino data: 1999 m. balandžio 13. Išleidimo data: 1998 lapkričio 11. Palūkanų norma: 6,1 proc. Pajamos: 6,1 proc. Metodas: 30/360 = 0.

Pavyzdyje pateikiamas vertės apskaičiavimas:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0,061; 0,061;0) grąžina 99,98449888.

SLN

Grąžina vieno laikotarpio turto tiesinį nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimo suma nusidėvėjimo laikotarpiu yra konstanta.

Sintaksė

SLN(vertė; likutinė vertė; terminas)

Vertė – pradinė turto vertė.

Likutinė vertė – turto vertė nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje.

Terminas – nusidėvėjimo laikotarpis, nurodomas turto nusidėvėjimo laikotarpių skaičiumi.

Pavyzdys

Kompiuterinės įrangos pradinė kaina yra 50000 piniginių vienetų. Ji nusidėvės per 7 metus. Pasibaigus nusidėvėjimui turto kaina turi būti 35000 piniginis vienetas.

=SLN(50000;3500;84) = 553,57 piniginiai vienetai. Periodinis nusidėvėjimas kas mėnesį yra 553,57 piniginiai vienetai.

TBILLEQ

Apskaičiuoja metinę iždo vekselio grąžą. Iždo vekselis perkamas atsiskaitymo dieną ir parduodamas už visą nominalią vertę termino dieną, kuri turi būti tais pačiais metais. Nuolaida skaičiuojama nuo pirkimo kainos.

Sintaksė

TBILLEQ(įsigijimas; terminas; nuolaida)

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Nuolaida yra procentinė nuolaida, pritaikyta vertybinių popierių įsigijimui.

Pavyzdys

Įsigijimo data: 1999 m. kovo 31 d. Termino data: 1999 m. birželio 1 d. Nuolaida: 9,14 proc.

Grąžina iždo vekselį, atitinkantį vertybinius popierius:

=TBILLEQ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,0914) grąžina 0,094151 arba 9,4151 procento.

TBILLPRICE

Apskaičiuoja 100 piniginių vienetų iždo vekselio kainą.

Sintaksė

TBILLPRICE(įsigijimas; terminas; nuolaida)

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Nuolaida yra procentinė nuolaida, pritaikyta po vertybinių popierių įsigijimo.

Pavyzdys

Įsigijimo data: 1999 m. kovo 31 d. Termino data: 1999 m. birželio 1 d. Nuolaida: 9 proc.

Iždo vekselio kaina skaičiuojama pagal formulę:

=TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,09) grąžina 98,45.

TBILLYIELD

Apskaičiuoja iždo vekselio pajamas.

Sintaksė

TBILLYIELD(įsigijimas; terminas; kaina)

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Kaina – iždo vekselio įsigijimo kaina už 100 nominalios vertės piniginių vienetų .

Pavyzdys

Įsigijimo data: 1999 m. kovo 31 d. Termino data: 1999 m. birželio 1 d. Kaina: 98,45 piniginiai vienetai.

Iždo vekselio pajamos skaičiuojamos pagal formulę:

=TBILLYIELD("1999-03-31";"1999-06-01"; 98,45) grąžina 0,091417, arba 9,1417 procento.

YIELD

Apskaičiuoja pajamas iš vertybinių popierių.

Sintaksė

YIELD(mokėjimas; terminas; norma; kaina; išpirkimas; dažnis [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Norma – palūkanų norma.

Kaina – vertybinių popierių įsigijimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Išpirkimas – išpirkimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Dažnis yra palūkanų mokėjimų kiekis per metus (1, 2 arba 4).

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybinių popierių įsigijimo data 1999-02-15. Galiojimo termino pabaiga 2007-11-15. Palūkanų norma 5,75%. Kaina 95,04287 piniginių vienetų už 100 vienetų vertybinių popierių, išperkamoji vertė 100. Palūkanos mokamos kas pusę metų (2 kartus) ir metodas 0. Kokios yra pajamos?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575 ;95,04287; 100; 2; 0) grąžina 0,065 arba 6,50 procentus.

YIELDDISC

Apskaičiuojama beprocenčių vertybinių popierių metinės pajamos.

Sintaksė

YIELDDISC(mokėjimas; terminas; kaina; išpirkimas [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Kaina – vertybinių popierių įsigijimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Išpirkimas – išpirkimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Beprocenčiai vertybiniai popieriai įsigyti 1999-02-15. Galiojimo terminas baigiasi 1999-03-01. Kaina 99,795 piniginių vienetų už 100 vienetų vertybinių popierių, išperkamoji vertė 100. Metodas 2. Kokios pajamos?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99,795; 100; 2) grąžina 0,052823 arba 5,2823 procentus.

YIELDMAT

Apskaičiuojamos vertybinių popierių metinės pajamos, kai palūkanos mokamos galiojimo termino pabaigoje.

Sintaksė

YIELDMAT(mokėjimas; terminas; išleidimas; norma; kaina [; Naudojamas datos nustatymo metodas])

Mokėjimas yra vertybinių popierių pirkimo data.

Terminas – vertybinių popierių termino data.

Išleidimas – vertybinio popieriaus išleidimo data.

Norma – vertybinių popierių palūkanų norma jų išleidimo datą.

Kaina – vertybinių popierių įsigijimo kaina už 100 vienetų nominalios vertės vertybinių popierių.

Metodas (papildomas) – pasirenkamas iš parinkčių sąrašo ir nustato, kokiu būdu bus skaičiuojama.

Metodas

Skaičiavimas

0 arba nenurodyta

US (NASD) metodas, kai skaičiuojama 12 mėnesių po 30 dienų

1

Tikslus mėnesio dienų skaičius, metų dienų skaičius

2

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 360 dienų

3

Tikslus dienų skaičius metuose, kai metai turi 365 dienas

4

Europos metodas, kai metuose yra 12 mėnesių po 30 dienų


Pavyzdys

Vertybinių popierių įsigijimo data 1999-03-15. Galiojimo terminas 1999-11-03. Išleidimo data 1998-11-08. Palūkanų norma 6,25%, kaina 100,0123 vienetai. Metodas 0. Kokios pajamos?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0,0625; 100,0123; 0) grąžina 0,060954 arba 6,0954 procento.

Grįžti į pirmąją finansinių funkcijų dalį

Finansinių funkcijų trečioji dalis

Funkcijos pagal kategorijas

Paremkite mus!