Papildinio funkcijos. Analizės funkcijų sąrašo antroji dalis

note

papildinio funkcijas aprūpina UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis paslaugos.


Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Papildinys


IMCOS

Grąžina kompleksinio skaičiaus kosinusą.

IMCOSH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį kosinusą.

IMCOT

Grąžina kompleksinio skaičiaus kotangentą.

IMCSC

Grąžina kompleksinio skaičiaus kosekantą.

IMCSCH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį kosekantą.

IMSEC

Grąžina kompleksinio skaičiaus sekantą.

IMSECH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį sekantą.

IMSIN

Grąžina kompleksinio skaičiaus sinusą.

IMSINH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį sinusą.

IMTAN

Grąžina kompleksinio skaičiaus tangentą.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

COMPLEX

Rezultatas yra sudarytas kompleksinis skaičius, kai duota realusis ir menamas koeficientai.

Sintaksė

COMPLEX(realus skaičius; menamas skaičius [; priesaga])

Realusis koeficientas – kompleksinio skaičiaus realusis koeficientas.

Menamas koeficientas – kompleksinio skaičiaus menamos dalies koeficientas.

Menamasis vienetas – gali būti „i“ arba „j“.

Pavyzdys

=COMPLEX(3;4;"j") grąžina 3+4j.

FACTDOUBLE

Grąžina skaičiaus faktorialą, apskaičiuojamą dauginant kas antrą skaičių.

Sintaksė

FACTDOUBLE(skaičius)

Grąžina skaičiaus !!. Dvigubas skaičiaus faktorialas, kur skaičius yra sveikasis ir didesnis arba lygus 0.

Lyginiams skaičiams FACTDOUBLE(n) grąžina:

2*4*6*8* ... *n

Nelyginiams skaičiams FACTDOUBLE(n) grąžina:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) grąžina 1 pagal apibrėžimą.

Pavyzdys

=FACTDOUBLE(5) grąžina 15.

=FACTDOUBLE(6) grąžina 48.

=FACTDOUBLE(0) grąžina 1.

IMABS

Rezultatas yra kompleksinio skaičiaus modulis.

Sintaksė

IMABS("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMABS("5+12j") grąžina 13.

IMAGINARY

Rezultatas yra menamas kompleksinio skaičiaus koeficientas.

Sintaksė

IMAGINARY("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMAGINARY("4+3j") grąžina 3.

IMARGUMENT

Rezultatas yra kompleksinio skaičiaus argumentas (phi kampas).

Sintaksė

IMARGUMENT("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMARGUMENT("3+4j") grąžina 0,927295.

IMCONJUGATE

Rezultatas yra jungtinis kompleksinis skaičius.

Sintaksė

IMCONJUGATE("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMCONJUGATE("1+j") grąžina 1-j.

IMDIV

Rezultatas yra dviejų kompleksinių skaičių dalmuo.

Sintaksė

IMDIV("dalinys"; "daliklis")

Dalinys, daliklis yra kompleksiniai skaičiai, pateikti išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") grąžina 5+12i.

IMEXP

Rezultatas yra e ir kompleksinio skaičiaus laipsnis. Konstantos e apytikslė reikšmė yra 2,71828182845904

Sintaksė

IMEXP("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMEXP("1+j") grąžina 1,47+2,29j (suapvalina).

IMLN

Rezultatas yra kompleksinio skaičiaus natūralusis logaritmas (pagrindu e). Konstantos e apytikslė reikšmė yra 2,71828182845904.

Sintaksė

IMLN("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMLN("1+j") grąžina 0,35+0,79j (suapvalinta).

IMLOG10

Grąžina kompleksinio skaičiaus dešimtainį logaritmą (pagrindu 10).

Sintaksė

IMLOG10("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMLOG10("1+j") grąžina 0,15+0,34j (suapvalinta).

IMLOG2

Grąžina kompleksinio skaičiaus dvejetainį logaritmą (pagrindu 2).

Sintaksė

IMLOG2("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMLOG2("1+j") grąžina 0.50+1.13j (suapvalinta).

IMPOWER

Rezultatas – kompleksinis skaičius, pakeltas nurodytu laipsniu.

Sintaksė

IMPOWER("kompleksinis skaičius"; laipsnis)

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Laipsnis – eksponentė.

Pavyzdys

=IMPOWER("2+3i";2) grąžina -5+12i.

IMPRODUCT

Rezultatas yra kompleksinių skaičių aibė.

Sintaksė

IMPRODUCT(1 kompleksinis [; 2 kompleksinis [; … [; 255 kompleksinis]]])

1 kompleksinis, 2 kompleksinis, ..., 255 kompleksinis – kompleksiniai skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra kompleksiniai skaičiai. Kompleksiniai skaičiai pateikiami išraiškomis „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") grąžina 27+11j.

IMREAL

Rezultatas yra realusis kompleksinio skaičiaus koeficientas.

Sintaksė

IMREAL("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMREAL("1+3j") grąžina 1.

IMSQRT

Rezultatas yra kvadratinė šaknis iš kompleksinio skaičiaus.

Sintaksė

IMSQRT("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMSQRT("3+4i") grąžina 2+1i.

IMSUB

Rezultatas yra dviejų kompleksinių skaičių skirtumas.

Sintaksė

IMSUB("1 kompleksinis skaičius"; "2 kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMSUB("13+4j";"5+3j") grąžina 8+j.

IMSUM

Rezultatas yra kompleksinių skaičių suma.

Sintaksė

IMSUM(1 kompleksinis [; 2 kompleksinis [; … [; 255 kompleksinis]]])

1 kompleksinis, 2 kompleksinis, ..., 255 kompleksinis – kompleksiniai skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra kompleksiniai skaičiai. Kompleksiniai skaičiai pateikiami išraiškomis „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMSUM("13+4j";"5+3j") grąžina 18+7j.

OCT2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the octal number string entered.

Sintaksė

OCT2BIN(skaičius [; vietos])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=OCT2BIN("3";3) returns "011".

OCT2DEC

The result is the number for the octal number string entered.

Sintaksė

OCT2DEC(skaičius)

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Pavyzdys

=OCT2DEC("144") returns 100.

OCT2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the octal number string entered.

Sintaksė

OCT2HEX(skaičius [; vietos])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=OCT2HEX("144";4) returns "0064".

Paremkite mus!