Papildinio funkcijos. Analizės funkcijų sąrašo antroji dalis

note

papildinio funkcijas aprūpina UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis paslaugos.


Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Papildinys


IMABS

Rezultatas yra kompleksinio skaičiaus modulis.

Sintaksė

IMABS("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMABS("5+12j") grąžina 13.

IMCOS

Grąžina kompleksinio skaičiaus kosinusą.

IMCOSH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį kosinusą.

IMCOT

Grąžina kompleksinio skaičiaus kotangentą.

IMCSC

Grąžina kompleksinio skaičiaus kosekantą.

IMCSCH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį kosekantą.

IMSEC

Grąžina kompleksinio skaičiaus sekantą.

IMSECH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį sekantą.

IMSIN

Grąžina kompleksinio skaičiaus sinusą.

IMSINH

Grąžina kompleksinio skaičiaus hiperbolinį sinusą.

IMTAN

Grąžina kompleksinio skaičiaus tangentą.

IMLN

Rezultatas yra kompleksinio skaičiaus natūralusis logaritmas (pagrindu e). Konstantos e apytikslė reikšmė yra 2,71828182845904.

Sintaksė

IMLN("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMLN("1+j") grąžina 0,35+0,79j (suapvalinta).

IMLOG10

Grąžina kompleksinio skaičiaus dešimtainį logaritmą (pagrindu 10).

Sintaksė

IMLOG10("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMLOG10("1+j") grąžina 0,15+0,34j (suapvalinta).

IMLOG2

Grąžina kompleksinio skaičiaus dvejetainį logaritmą (pagrindu 2).

Sintaksė

IMLOG2("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMLOG2("1+j") grąžina 0.50+1.13j (suapvalinta).

FACTDOUBLE

Grąžina skaičiaus faktorialą, apskaičiuojamą dauginant kas antrą skaičių.

Sintaksė

FACTDOUBLE(skaičius)

Grąžina skaičiaus !!. Dvigubas skaičiaus faktorialas, kur skaičius yra sveikasis ir didesnis arba lygus 0.

Lyginiams skaičiams FACTDOUBLE(n) grąžina:

2*4*6*8* ... *n

Nelyginiams skaičiams FACTDOUBLE(n) grąžina:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) grąžina 1 pagal apibrėžimą.

Pavyzdys

=FACTDOUBLE(5) grąžina 15.

=FACTDOUBLE(6) grąžina 48.

=FACTDOUBLE(0) grąžina 1.

CONVERT

Konvertuoja vienos matavimo sistemos vienetus į atitinkamus kitos matavimo sistemos vienetus. Vienetus įveskite formulėje tiesiai tekstu tarp angliškų kabučių arba nuoroda į langelį. Jei įvesite vienetus langelyje, jie turi atitikti vienetus iš toliau pateikiamo sąrašo, kuriame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Pavyzdžiui, jei norite įvesti mažosiomis raidėmis (litras) į langelį, įveskite apostrofo ženklą „'" po raidės „l“.

Savybė

Vienetai

Svoris

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Ilgis

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsek, lightyear, survey_mi

Laikas

m, d, h, min, sek, s

Slėgis

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Jėga

N, dyn, dy, lbf, pond

Energija

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Laipsnis

W, w, HP, PS

Lauko stiprumas

T, ga

Temperatūra

C, F, K, kel, Reau, Rank

Garsas

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Plotas

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Greitis

m/s, m/sek, m/h, mph, kn, admkn

Informacija

bit, baitas


Matavimo vienetai pusjuodžiu gali būti nusakomi su prefiksu, kaip parodyta:

Prefiksas

Dauginamasis

Y (jota)

10^24

Z (zeta)

10^21

E (eksa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deka)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (mili)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (ato)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (jokto)

10^-24


Informacijos matavimo vienetai bitas ir baitas taip pat gali turėti priešdėlius iš IEC 60027-2 / IEEE 1541:

K kilobaitas 1024

M megabaitas 1048576

G gigabaitas 1073741824

T terabaitas 1099511627776

P petabaitas 1125899906842620

E eksabaitas 1152921504606850000

Z zetabaitas 1180591620717410000000

Y jotabaitas 1208925819614630000000000

note

Funkcijos, kurių pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

CONVERT(skaičius; "i, vienetų"; "į vienetus")

Skaičius – konvertuojamas skaičius.

Iš vienetų – nurodoma, iš kokių vienetų bus konvertuojama.

Į vienetus – nurodoma, į kokius vienetus bus konvertuojama.

Pavyzdys

=CONVERT(10;"HP";"PS") grąžina suapvalintą iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, 10,14. 10 HP lygu 10,14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") grąžina suapvalintą iki dviejų po kablelio tikslumu 6,21. 10 km lygu 6,21 ml. Priešdėlis „k“ yra lygus 10^3.

OCT2DEC

Pateikia aštuntainį skaičių, konvertuotą į dešimtainės sistemos skaičių.

Sintaksė

OCT2DEC(skaičius)

Skaičius – aštuntainės sistemos skaičius. Skaičius gali būti iki 10 vietų (skaitmenų). Reikšmingiausias yra ženklo bitas. Viena vieta skiriama ženklui, kitos skaičiui nusakyti.

Pavyzdys

=OCT2DEC(144) grąžina 100.

OCT2BIN

Pateikia aštuntainį skaičių, konvertuotą į dvejetainės sistemos skaičių.

Sintaksė

OCT2BIN(skaičius [; vietos])

Skaičius – aštuntainės sistemos skaičius. Skaičius gali būti iki 10 vietų (skaitmenų). Reikšmingiausias yra ženklo bitas. Viena vieta skiriama ženklui, kitos skaičiui nusakyti.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=OCT2BIN(3;3) grąžina 011.

OCT2HEX

Pateikia aštuntainį skaičių, konvertuotą į šešioliktainės sistemos skaičių.

Sintaksė

OCT2HEX(skaičius [; vietos])

Skaičius – aštuntainės sistemos skaičius. Skaičius gali būti iki 10 vietų (skaitmenų). Reikšmingiausias yra ženklo bitas. Viena vieta skiriama ženklui, kitos skaičiui nusakyti.

Vietos – išvesties vietų (skaitmenų) skaičius.

Pavyzdys

=OCT2HEX(144;4) grąžina 0064.

IMPOWER

Rezultatas – kompleksinis skaičius, pakeltas nurodytu laipsniu.

Sintaksė

IMPOWER("kompleksinis skaičius"; laipsnis)

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Laipsnis – eksponentė.

Pavyzdys

=IMPOWER("2+3i";2) grąžina -5+12i.

IMDIV

Rezultatas yra dviejų kompleksinių skaičių dalmuo.

Sintaksė

IMDIV("dalinys"; "daliklis")

Dalinys, daliklis yra kompleksiniai skaičiai, pateikti išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") grąžina 5+12i.

IMSUB

Rezultatas yra dviejų kompleksinių skaičių skirtumas.

Sintaksė

IMSUB("1 kompleksinis skaičius"; "2 kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMSUB("13+4j";"5+3j") grąžina 8+j.

IMEXP

Rezultatas yra e ir kompleksinio skaičiaus laipsnis. Konstantos e apytikslė reikšmė yra 2,71828182845904

Sintaksė

IMEXP("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMEXP("1+j") grąžina 1,47+2,29j (suapvalina).

IMCONJUGATE

Rezultatas yra jungtinis kompleksinis skaičius.

Sintaksė

IMCONJUGATE("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMCONJUGATE("1+j") grąžina 1-j.

IMARGUMENT

Rezultatas yra kompleksinio skaičiaus argumentas (phi kampas).

Sintaksė

IMARGUMENT("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMARGUMENT("3+4j") grąžina 0,927295.

IMPRODUCT

Rezultatas yra kompleksinių skaičių aibė.

Sintaksė

IMPRODUCT(1 kompleksinis [; 2 kompleksinis [; … [; 255 kompleksinis]]])

1 kompleksinis, 2 kompleksinis, ..., 255 kompleksinis – kompleksiniai skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra kompleksiniai skaičiai. Kompleksiniai skaičiai pateikiami išraiškomis „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") grąžina 27+11j.

IMSUM

Rezultatas yra kompleksinių skaičių suma.

Sintaksė

IMSUM(1 kompleksinis [; 2 kompleksinis [; … [; 255 kompleksinis]]])

1 kompleksinis, 2 kompleksinis, ..., 255 kompleksinis – kompleksiniai skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus, kuriuose yra kompleksiniai skaičiai. Kompleksiniai skaičiai pateikiami išraiškomis „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMSUM("13+4j";"5+3j") grąžina 18+7j.

IMSQRT

Rezultatas yra kvadratinė šaknis iš kompleksinio skaičiaus.

Sintaksė

IMSQRT("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMSQRT("3+4i") grąžina 2+1i.

IMAGINARY

Rezultatas yra menamas kompleksinio skaičiaus koeficientas.

Sintaksė

IMAGINARY("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMAGINARY("4+3j") grąžina 3.

IMREAL

Rezultatas yra realusis kompleksinio skaičiaus koeficientas.

Sintaksė

IMREAL("kompleksinis skaičius")

Kompleksinis skaičius – kompleksinis skaičius, įvestas išraiška „x+yi“ arba „x+yj“.

Pavyzdys

=IMREAL("1+3j") grąžina 1.

COMPLEX

Rezultatas yra sudarytas kompleksinis skaičius, kai duota realusis ir menamas koeficientai.

Sintaksė

COMPLEX(realus skaičius; menamas skaičius [; priesaga])

Realusis koeficientas – kompleksinio skaičiaus realusis koeficientas.

Menamas koeficientas – kompleksinio skaičiaus menamos dalies koeficientas.

Menamasis vienetas – gali būti „i“ arba „j“.

Pavyzdys

=COMPLEX(3;4;"j") grąžina 3+4j.

Paremkite mus!